ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بازرس اتحاديه نانوايان شهرري:

حساسيت در بازرسي از واحدهاي نانوايي شهرري

بازرس اتحاديه نانوايان شهرري گفت: 750 نانوا در اتحاديه نانوايان شهرري عضو هستند و در اين اتحاديه، بازرسي نانوايي‌ها با دقت و حساسيت انجام مي‌شود.

 

عزيزي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: نانوايان همه اصول بهداشت در نانوايي را رعايت ميکنند و نبايد فراموش کنيم که نانوا اگر مجبور نباشد، تخلف نکرده و از مواد افزودني غيرمجاز استفاده نميکند.

وي افزود: اکنون شرايط نانواييها نسبت به گذشته فرق کرده و از نظر تکنولوژيکي، پيشرفت قابل توجهي داشتهاند.

بازرس اتحاديه نانوايان شهرري با اشاره به نحوه نظارت بر واحدهاي نانوايي اظهار کرد: در بازرسيها ضمن نظارت مستقيم بر نحوه پخت و بهداشت نانواييها، به نانوايان مشاوره ميدهيم چرا که نان ارزش غذايي بالايي دارد و رعايت سلامت آن براي مشتريان حائز اهميت است.

عزيزي ادامه داد: در صورت وجود شاکي، از واحدهاي نانوايي بازرسي کرده و در کنار آن به همراه بازرسان اتاق اصناف، تعزيرات و اتحاديه به بازرسي از واحدهاي نانوايي ميپردازيم.

بازرس اتحاديه نانوايان در پايان گفت: از آنجا که در اطراف حرم، رفت و آمد زائر زياد است، نظارت بر کيفيت نان در شهرري قابل توجه است ضمن آنکه نانوايان در شرايط کرونا، بهداشت نانوايي را رعايت کرده و هيچ نانوايي بدون انبر، پول از مشتري نميگيرند.