ارسال به دوست  نسخه چاپي 

سرنوشت تفکيک وزارت صمت به دست مجلس شوراي اسلامي

دولت دوازدهم درصدد است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت را از يکديگر تفکيک کند. موضوعي که ماه‌ها است در دست بررسي است و اکنون که چند ماه بيشتر به عمر دولت دوازدهم باقي نمانده، حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران تأکيد دارد که اين موضوع حتماً در دستور کار قرار گيرد. اما تفکيک اين وزارتخانه زمان‌بر است و نياز به بودجه و سازوکار مناسب دارد و دولت در اين شرايط که کشور از نظر اقتصادي در تنگنا است، خواستار تفکيک اين وزارتخانه است.

 

در اين ميان بسياري معتقدند که مجلس دهم تفکيک دو وزارت صنعت، معدن و تجارت را تأييد کرده است و اکنون با توجه به بازه زماني فرجه قانوني سرپرست وزارت صمت، رئيس جمهور ميتواند براي اين دو وزارتخانه سرپرست تعيين کند و تا قبل از انقضاي فرجه، وضعيت وزارت صمت تعيين تکليف شود.

گمانهزنيها نشاندهنده آن است که مجلس يازدهم باز هم به تجزيه وزارت صمت، «نه» خواهد گفت. اعتقاد دولت بر اين است که با تجربه وزارت صمت، اقتصاد رونق مييابد و در همين راستا استدلالهايي را هم بيان ميکند. اما به نظر برخي از کارشناسان در شرايط فعلي اقتصادي، چنين اتفاقي نيازمند سرمايه کلان از سوي دولت است که بسيار بعيد به نظر ميرسد.

در همين راستا سيدجواد حسينيکيا، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار نگاه هستي گفت: تفکيک وزارت صمت، هزينه ميلياردي دارد و به همين دليل است که مجلس با آن مخالفت ميکند.

وي افزود: اگر مقرر است وزارت تجارت و وزارت بازرگاني ايجاد شود، بهتر است دولت بودجه آن را به مردم تخصيص دهد که در شرايط فعلي در زمينههاي مختلف از اشتغال، مسکن و ازدواج گرفته تا ساير مسائل، با مشکلات بيشماري مواجه هستند.

اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: نميدانم اصرار رئيس جمهوري مبني بر تفکيک اين وزارتخانه براي چيست اما اين را ميدانم که بودجهاي نزديک به چهارهزار ميليارد تومان براي اين اقدام لازم است.

حسينيکيا با تأکيد بر اينکه در تمام دنيا يک وزارتخانه براي تجارت فعاليت ميکند، اظهار کرد: با نگاهي به آنچه در دنيا اتفاق ميافتد، خواهيم ديد که تنها يک وزارتخانه وجود دارد و اينکه در کشور بخواهيم چنين تفکيکي را انجام دهيم، به صلاح نيست و مجلس «مخالف» اين تصميم است همانطور که ميبينيم براي سومين بار است مجلس شوراي اسلامي به تفکيک وزارت صمت جواب منفي داده است.

در ادامه فيروزي، سخنگوي کميسيون صنايع هم درباره تجزيه وزارت صمت به خبرنگار نگاه هستي گفت: وزارت صنايع به کنترل بازار ميپردازد و مايحتاج مردم را تأمين ميکند  و در حال حاضر وزارتخانهاي با اين مأموريت مهم، وظايف گسترده و حجم گسترده کار، در شرايط خاص کشور وجود دارد بنابراين اکنون وظيفهاي سنگين بر عهده وزارت صمت است.

وي افزود: لايحه تفکيک وزارت صمت در مجلس رأي نياورده است آن هم در مجلس دهم که همراه با دولت بود و اينکه در اين برهه از زمان اين لايحه مجدد مطرح شود، درست نيست و دولت نبايد به مشکلات مردم بيفزايد و اکنون واقعاً ظرفيت تفکيک وجود ندارد.

فيروزي ادامه داد: براي کميسيون صنايع، موضوع تفکيک وزارتخانهها مطرح نشده و تا کنون بحثي جديد با ما در ميان گذاشته نشده است. اين موضوع را حتي شفاهي هم به کميسيون صنايع ارائه نکردهاند و تا کنون اسمي از تفکيک به ميان نيامده است.