ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معاون بهداشتي وزير بهداشت در مصاحبه اختصاصي:

صنوف متخلف پروتکل‌هاي بهداشتي جريمه نقدي مي‌شوند

معاون بهداشتي وزير بهداشت گفت: بر رعايت پروتکل‌ها در واحدهاي صنفي تأکيد داريم.

 

دکتر رئيسي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: تمام واحدهاي صنفي که مانع ورود افراد بدون ماسک نشوند، جريمه خواهند شد.

وي با اشاره به اينکه وزارت بهداشت و ستاد ملي کرونا سختگيرانه با صنوف مختلف از جمله نانواييها برخورد خواهند کرد، گفت: اگر افراد در يک واحد صنفي از زدن ماسک امتناع کنند و مشتري بدون ماسک را هم بپذيرند، ضمن اخطار و درج در پرونده، 300 هزار تومان جريمه نقدي و سپس با پلمب آن واحد مواجه خواهند شد.

معاون بهداشتي وزير بهداشت در ادامه درباره امنيت غذايي تصريح کرد: يکي از مقولههاي امنيت، موضوع غذا است که براي وزارت بهداشت بسيار حائز اهميت است و امنيت روان و سلامت غذا، دو مقولهاي جدانشدني از يکديگر هستند.

دکتر رئيسي با اشاره به اينکه به سلامت تغذيه در کشور بايد بيش از توجه شود، اظهار کرد: از آنجا که ميليونها نفر در دنيا در فقر غذايي به سر ميبرند، تمام جهان به دنبال راه حلي براي آن هستند.

معاون بهداشتي وزير بهداشت با اشاره به لزوم تغيير سبک زندگي در کشور گفت: سلامت غذا و روان، بخشي از شيوه زندگي سالم است که در جامعه امروز ما به شدت به تغيير در شيوه زندگي نيازمند هستيم.