ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مهندس کاشاني، نايب رئيس هيأت مديره و‌مدير بازرگاني تک ماکارون:

براي احياي اقتصاد و تداوم صادرات، مديريت بايد اصلاح شود/ خريد گندم با نرخ رقابتي از سوي گروه صنعتي تک

امسال براي نخستين بار در سال جاري ضمن هماهنگي با شرکت بازرگاني دولتي ايران و بنياد ملي گندم‌کاران، گندم را با نرخ رقابتي از کشاورزان خريداري نموديم.

 

مهندس کاشاني، نايب رئيس هيأت مديره ومدير بازرگاني گروه صنعتي تک ماکارون با ذکر مطلب فوق افزود: براي دسترسي به گندم مرغوبتر، گندم کيفي را 10 درصد گرانتر از نرخ خريد تضميني خريداري کرديم و ظرف 24 ساعت نيز دستمزد گندمکاران به حسابشان واريز شد.

  وي خريد گندم در فضاي رقابتي را تنها راه کيفيسازي توليد محصول در کشور دانست و تصريح کرد: گندم کالاي استراتژيک است و نان پرمصرفترين غذاي مردم لذا دولت جهت تأمين کيفيت که دغدغه مهم مسئولين نيز هست، بهتر است سياستهاي نظارتي خود را دنبال کند و اجازه دهد بخش خصوصي بيواسطه در حوزه خريد گندم ورود کند چرا که تنها با اين روش ميتوان محصول کيفي را به قيمت قابل قبول براي کشاورز تهيه کرد اگرنه نرخ خريد تضميني انگيزهاي به منظور کيفيسازي توليد براي کشاورز ايجاد نميکند ضمن اينکه حواشي تخلف و تقلب نيز فراهم ميگردد لذا استانداردسازي کمي و کيفي توليد در گرو اعتماد دولت به بخش خصوصي و تقويت نقش نظارتي دولت به جاي تصديگري است.

کاشاني در بخش ديگري از گفتوگو به حوزه صادرات محصولات غيرنفتي که سالها است در دستور کار مسئولين در دولتهاي مختلف بوده است، پرداخت و گفت: متأسفانه اين موضوع به دلايل متعدد در کشور ما عملياتي نشده و اين در حالي است که در موقعيت فعلي با توجه به مشکلات موجود در حوزه صادرات نفت، بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينکه اتخاذ تصميمات خلقالساعه، غيرکارشناسانه و کوتاهمدت در حوزه صادرات موجب بياعتمادي فعالان اقتصادي به حوزه صادرات شده است، تصريح کرد: عدم تداوم سياستهاي صادراتي دولت و اعمال تعرفه و بحث پيمانسپاري ارزي که از سوي بانک مرکزي در حال حاضر مطرح است، حضور مستمر صادرکنندگان را در بازارهاي برونمرزي با مشکل مواجه نموده است. براي مثال همين بازار کشور همسايه عراق که عليرغم تلاشهاي صادرکنندگان در جذب اين بازار، آن را به کشور ترکيه واگذار کرديم.

کاشاني با اشاره به ظرفيت خالي کارخانههاي آردسازي و پتانسيل توليد کيفي در کشور ادامه داد: همانگونه که قبلاً هم اشاره کردم، بهترين راه، کاهش تصديگري و تقويت نقش نظارتي دولت است که فعالان صادراتي بتوانند با توجه به مجوزهايي که دارند، براي واردات گندم، تبديل و صادرات محصول اقدام کنند. در اين فضا ميتوان بستري امن و مداوم براي صادرات کيفي پيشبيني کرد، از طرفي شرکاي تجاري و مصرفکنندگان نيز با درصد اطمينان بالاتري جذب همکاري با صادرکنندگان ايراني خواهند شد.

نايب رئيس هيأت مديره ومدير بازرگاني تک ماکارون در پايان خاطرنشان کرد: براي اصلاح وضعيت توليد، رونق اقتصادي و تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تنها راه، اصلاح مديريت در کشور است و فقط در اين صورت ميتوان به احياي اقتصاد کشور اميدوار بود.