ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل اداره غله و خدمات بازرگاني استان کرمانشاه مطرح کرد:

تجهيز دو سيلوي استراتژيک استان به دستگاه تمام اتوماتيک غلات

مديرکل اداره غله و خدمات بازرگاني استان کرمانشاه گفت: ارتقاي کمي و کيفي گندم استان کرمانشاه، از اولويت‌هاي در نظر گرفته شده اين اداره است که سعي شده با تجهيز و به‌روزرساني بحث کنترل کيفي گندم‌ها، گندم‌هاي کيفي و استاندارد را به کارخانه‌ها تحويل دهيم.

 

ماشاءا... ارويسي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي در خصوص وضعيت کمي و کيفي صنعت گندم، آرد و نان استان کرمانشاه اظهار کرد: همانطور که استحضار داريد، استان کرمانشاه يکي از قطبهاي توليد گندم کشور است که در سال جاري 558 هزار تن خريد تضميني انجام گرفت که نزديک به 39 هزار تن را بخش خصوصي و صنايع ماکاروني به صورت گندم دوروم خريداري کردند و حجم گندمهاي خريداري شده نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

وي افزود: در ابتداي فصل زراعي، سازمان جهاد کشاورزي اقداماتي را جهت دفع آفات و حشرات و کشت گندم کيفي در دستور کار خود قرار ميدهد که امسال نيز شاهد کاهش درصد سنزدگي در ميان گندمهاي تازه برداشت شده بوديم و اين موضوع تأثير بسزايي در افزايش کيفيت گندمها داشته است.

مديرکل اداره غله و خدمات بازرگاني استان کرمانشاه از تأمين گندم کيفي و رضايت کارخانههاي آرد خبر داد و گفت: با آغاز فصل خريد و شرايطي که در اين هنگام ممکن است پيش آيد، از موجودي گندمهاي سال قبل و همچنين 33 هزار تن گندم وارداتي به منظور استحصال آرد استفاده کرديم و نگذاشتيم گندمهاي تازه برداشت شده وارد فاز توليد شوند. علاوه بر آن معمولاً نزديک به 46 هزار تن گندمهاي گرمسيري را جهت اختلاط به سيلوهاي مرکز استان انتقال ميدهيم تا بر اساس تشخيص آزمايشگاه گروه کنترل کيفيت و با اختلاط ساير گندمها، آن را در بين واحدهاي آردسازي توزيع کنيم.

گفتني است اداره غله استان کرمانشاه بعد از انتصاب ماشاءا... ارويسي به عنوان مديرکل اين اداره، شاهد تحولات و اقدامات سازنده و مثبتي بوده است که از جمله آن تجهيز دو سيلوي استراتژيک امام خميني (ره) و اسلامآباد به دستگاه نمونهبردار تمام اتوماتيک غلات است.

ارويسي در اين خصوص اظهار کرد: از زماني که مهندس عبدلي به عنوان معاونت فني مهندسي شرکت بازرگاني دولتي منصوب گرديد، اقدامات مثبت و سازندهاي در جهت تجهيز سيلوها و آزمايشگاههاي آنها انجام شد. در اداره کل غله استان کرمانشاه نيز پس از تخصيص اعتباراتي، صلاح ديده شد به منظور کاهش خطاي انساني و تهيه گندم استاندارد، از دستگاه تمام اتوماتيک غلات استفاده شود.

وي افزود: قبلاً نمونهگيري را به صورت دستي و با دستگاههاي بمبو انجام ميداديم که به دليل بروز نقايصي معمولاً احتمال خطا در هنگام نمونهگيري وجود داشت که با وجود دستگاه تمام اتوماتيک احتمال اين خطاها از بين رفته است.