ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدير آکادمي ملي نان ايران:

موفقيت و تحقق برنامه‌هاي آکادمي در گرو همکاري بخش خصوصي با اتحاديه‌ها و دولت است

مدير آکادمي ملي نان ايران و دبير هيأت امناي آکادمي گفت: با استعانت از خداي متعال و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و نظر به سياست‌هاي کلي نظام در خصوص اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه که در شرايط فعلي کشور نياز در حوزه آموزش و پژوهش را بيش از پيش مشخص و نمايان مي‌سازد، شرکت بازرگاني دولتي ايران که به نمايندگي وزارت صمت و دولت جمهوري اسلامي ايران مديريت زنجيره تأمين و توزيع کالاهاي اساسي من‌جمله زنجيره مهم گندم، آرد و نان با همکاري بخش خصوصي را بر عهده دارد، با درک وضعيت و بررسي تجربيات آموزش‌هاي پراکنده قبلي در اين حوزه که علي‌رغم دلسوزي‌هاي متصديان امر در حوزه‌هاي مختلف، به دليل نبود سازوکار اجرايي مناسب و سرفصل‌هاي آموزشي مدون و مطابق با علوم روز دنيا و منطبق با فرهنگ ايراني اسلامي‌، نتيجه دلخواه را در کشور شاهد نبوديم و در راستاي بهينه‌سازي و بهبود دانش و آگاهي دست اندرکاران زنجيره گندم، آرد و نان، اقدام به راه‌اندازي آکادمي ملي نان نموده است.

 

ميثم جاهدي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در همين راستا اهم اهداف آکادمي ملي نان که با همکاري بخش خصوصي و شرکتهاي دانشبنيان مد نظر قرار گرفته، عبارتند از تصويب و برنامهريزي سرفصلهاي آموزشي مطابق با علوم روز دنيا و آموزش مجازي (در شرايط فعلي بيماري کرونا) به فعالان  اين حوزه اعم از کارخانههاي آرد و صنايع وابسته و سيستم توزيع آرد و نانوايان و مهمترين جامعه هدف که همانا مردم عزيز کشورمان به جهت آگاهيبخشي و نهادينهسازي مطالبهگري در زمينه کيفيت نان و محصولات اين حوزه هستند. در حقيقت بايد از قانون تعادل عرضه و تقاضا در اين حوزه به نحو کامل استفاده شود و تا زماني که تقاضا براي نان سالم و بهداشتي فراگير نشود، نميتوان انتظار داشت نظام توزيع و عرضه به نحو مناسب عمل کند.

 

بايد توليد نان سالم با بهترين مواد اوليه، مورد تقاضا و مطالبهگري مردم قرار گيرد

وي با اشاره به آموزشهاي آکادمي ملي نان ايران بيان کرد: اين آموزشها در جهت تربيت نيروي انساني ماهر و کارآمد و افزايش کيفيت و سلامت نان و کاهش دورريز آن که مهمترين ماده غذايي و سهم غالب سفره ايرانيان است، انجام خواهد پذيرفت.

در اين راستا در جهت بهبود کيفيت آرد و نان، آموزشهاي مربوطه با بهرهگيري از آخرين مطالب و دانش در دنيا و استادان باتجربه اتحاديهها و مجامع صنفي و صنايع وابسته شامل کارخانههاي توليد ماشينآلات پخت نان، توليدکنندگان بهبوددهندهها، خميرمايهها و شرکتهاي دانشبنيان و توليدکنندگان دانش و محصولات در اين زمينه انجام ميپذيرد.

وي در تشريح يکي ديگر از اهداف فعاليت آکادمي ملي نان  بيان کرد: آگاهيبخشي به مردم عزيز در جهت مطالبه کيفيت و سلامت نان و آرد و محصولات مرتبط و آموزش پخت خانگي انواع نان، توليدکنندگان و عرضهکنندگان نانها را به اراِئه کيفيت بهتر ترغيب مينمايد و هم در شرايطي مانند بحرانها، مشکل تامين نان از طريق پخت آن در منازل با کيفيت مناسب را برطرف خواهد ساخت.

 

راهاندازي آکادمي نان در استانها 

مدير آکادمي ملي نان ايران گفت: اقدامات مذکور از طريق راهاندازي آکادمي نان در سراسر کشور با مشارکت بخش خصوصي با محوريت و همکاري ادارات کل غله و خدمات بازرگاني استانها به عنوان متوليان امر زنجيره گندم، آرد و نان در استانها و اتحاديههاي بخش خصوصي مرتبط و دانشگاههاي فعال در زمينه صنايع غذايي در حوزه کشاورزي به عنوان مشاوران علمي آکادمي نان، در استانها نيز اجرايي خواهد شد.

جاهدي با اشاره به چشمانداز آکادمي ملي نان بيان کرد: علاوه بر کمک به تربيت نانوايان ماهر وکارآمد به عنوان هنرمندي که هنر دستان پرتوانش ، «نان» قوت غالب مردم است، تربيت مديران ارشد و کارشناسان خبره در امر توليدات و خدمات زنجيره گندم، آرد و نان با محوريت توليد و عرضه نان سالم، توليد دانش و بهرهگيري از دستاوردهاي علمي ملي و بينالمللي و صادرات دانش فني و تجاريسازي دانش، از ديگر اهداف آکادمي ملي نان است.

وي در پايان گفت: موفقيت و تحقق برنامههاي آکادمي ملي نان در گرو همکاري مجدانه بخش خصوصي و اتحاديهها با بخش دولتي خواهد بود که در همينجا اعلام ميداريم آماده پذيرش نظرات و پيشنهادها و هرگونه همکاري با بخش خصوصي و مجامع دانشگاهي و شرکتهاي دانشبنيان در راستاي بهينهسازي دانش و توليد نان سالم هستيم و اميدواريم بتوانيم در جهت بهبود کيفيت نان از طريق آموزش و ارتقاي سلامت عموم مردم عزيز کشورمان، گامهاي مؤثري برداريم.