ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آکادمي ملي نان و مرکز نوآوري، گام‌هاي بزرگ در راستاي بهبود کيفيت نان

آکادمي ملي نان ايران، نقطه قوت براي آموزش نانوايان کشور است؛ نيازي که از سال‌ها پيش در کشور احساس مي‌شد و امروز با حمايت مهندس يزدان سيف مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران، دکتر عليرضا کريمي رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان و ساير دست اندرکاران راه‌اندازي شده است. آکادمي ملي نان يک فرصت است که بايد از آن بهره‌برداري صحيح نمود.

 

يکي از رويدادهاي مهم، بازديد مسئولين و دست اندرکاران از آکادمي ملي نان ايران است که ميتواند نقش بسزايي در شکوفايي و توفيق آکادمي داشته باشد. در مهرماه سال جاري دکتر زهرا عبداللهي، مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت به همراه دکتر عزتيان و دکتر نوبخت در آکادمي ملي نان نشستي در راستاي تعامل و تقويت همکاري برگزار کردند.

در اين نشست که با حضور دکتر عليرضا کريمي، رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان و دکتر ميثم جاهدي مدير آکادمي ملي نان و دبير هيات امناي آکادمي و تني چند از مديران مرتبط در بخش دولتي و خصوصي برگزار شد، افراد به تشريح مواردي پرداختند؛

 در ابتداي جلسه دکتر کريمي بيان کرد: هدف ما بهبود کيفيت نان است که با حمايت وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

دکتر کريمي در اين نشست به اقدامات اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم اشاره کرد و گفت: اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم در راستاي کيفيت نان حجيم و نيمهحجيم اقداماتي را در دستور کار قرار داد که از آن جمله، راهاندازي کافه نان بود و محمدجواد کرمي، رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم که در آکادمي ملي نان ايران نقش بسزايي دارد، توانسته است گامهاي بلندي را در اين مسير بردارد.

جاهدي، رئيس آکادمي ملي نان ايران هم به عنوان ميزبان اين نشست گفت: مجموعه زنجيره گندم، آرد و نان تلاششان براي انجام کارهايشان به بهترين نحو است. بخش خصوصي به دليل خواسته مردم مجبور است آرد با سبوسگيري بيشتر عرضه کند که البته تمايل به نان سفيد در جامعه، به ضعف فرهنگسازي بازميگردد. بازار، بازار عرضه و تقاضا است بنابراين بايد در سمت تقاضا، تغيير فرهنگ و نوع تقاضا داشته باشيم. برخي موارد سلبي و بخشي ايجابي است و مردم مصرفکننده نهايي هستند که بنا به خواسته آنها نان در شرايط مختلفي توليد ميشود.

وي افزود: توليدکنندگان تجهيزات نانوايي، با کيفيت روز دنيا به توليد ميپردازند اما مشکل اينجا است که مصرفکنندگان به دنبال نان سفيد هستند که با همکاري بخش خصوصي و مجموعه دولت عليالخصوص استفاده از توان وزارت بهداشت و فرهنگسازي و آگاهيرساني، اطلاعات مرتبط در حوزه بهداشت و سلامت، ميتوانيم فرهنگسازي داشته باشيم.

جاهدي با تأکيد بر اطلاعرساني اظهار کرد: فرهنگسازي نقطه قوتي است که مردم با توجه به شرايط موجود بيشتر به نان ارزش ميدهند.

رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم در ادامه درباره دغدغه آموزش گفت: واقعاً کمبود آموزش داشتيم و از دو سال پيش که به همراه دکتر کريمي و مهندس مرتضوي از آکادمي ملي نان ايران بازديد نموديم، درصدد برآمديم تا با همکاري اتحاديه نانوايان آلمان، شماري از نانوايان را براي آموزش به کشور آلمان اعزام کنيم و پس از آن به فکر راهاندازي آکادمي ملي نان ايران افتاديم و شرکت بازرگاني دولتي ايران اين مکان را به ما تحويل داد. از ديرباز در اين محل توليد انبوه نان انجام ميشد و دولت در انديشه پيشروي به سمت توليد نان صنعتي بود و ما توانستيم با تجهيز اين محل، دورههاي آموزش نان را آغاز کنيم که البته به دليل شيوع کرونا، اين دورههاي آموزشي محدود است.

 

آموزش نانوايان حجيم به صورت کاملاً تخصصي در آکادمي انجام ميشود

خانجاني، مدير آموزش آکادمي ملي نان ايران نيز گفت: آموزش نان سنتي با محوريت دو بخش مواد اوليه و آموزش گندم و آرد و همچنين بخش تخمير و بهداشت کار و نانوايي انجام ميشود و البته در بخش نان حجيم و نيمهحجيم، فصلهاي آموزشي کاملتر است و افزون بر آن مکدونالد و شيرينيهاي لايهاي هم آموزش داده شده و از استادان مجرب براي تدريس استفاده ميشود. ضمن آنکه آموزش محاسبات آسياباني دياگرام هم براي نانوايان در راستاي شناخت بهتر آرد انجام ميشود و در دورههاي آکادمي، مخاطبان به مديران، مسئولين کنترل کيفي و غيره تقسيمبندي شدهاند.

در ادامه دکتر زهرا عبداللهي، مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت گفت: ما نگران سلامت مردم هستيم و وظيفهمان تأمين سلامت مردم است. بيش از 20 سال است که به مشکلات آرد و نان در کشور واقف هستيم و توقعمان اين بود که در اين مسير موفق شويم.

وي افزود: مشکل امروز در کشور، آموزش نانوايان است. به ياد ميآورم که با آقاي نصر در جلسات متعددي شرکت ميکرديم و امروز يکي از موضوعات مطروحه در شوراي عالي سلامت، موضوع کيفيت نان است و اميدواريم با همکاري کانون بتوانيم نقش مؤثري داشته باشيم. آنچه براي ما مهم است، بحث بهداشت و تغذيه است و معتقدم نانوا در کنار اصول بهداشتي ميتواند گامهاي محکمي بردارد.

دکتر عزتيان در ادامه اين نشست گفت: ما برخاسته و جزئي از سازمان هستيم و در دفتر بهبود تغذيه جامعه، محور، سلامت نان است.

وي اضافه کرد: نشستها اگر به شيوهاي منظم برگزار شود، دفتر بهبود تغذيه ميتواند نقش بسزايي داشته باشد.

دکتر آرش طاهري، قائم مقام مرکز پژوهشهاي غلات نيز در اين نشست گفت: 85 درصد از واحدهاي نانوايي از آرد يارانهاي نوع يک و 15 درصد از نوع دو استفاده ميکنند و طبق تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکي، روزانه 8 تا 10 کيسه سهميه ميگيرند اما متأسفانه فرايند آردفروشي در واحدهاي يارانهاي ايجاد شده است. لذا مقرر گرديده در جريان بازديدها، الزامات بهداشتي بر اساس استاندارد که بخشي از آن ساختمان واحد نانوايي است، بررسي شود و 2749 بازديد انجام شده که هرکدام بازدارنده بوده تا بتوانيم سهميه را کاهش دهيم. از سوي ديگر موضوعي که مطرح است، افزودنيهاي غيرمجاز است که نانواييهايي که بلانکيت استفاده ميکنند، به مرحله تعطيلي برسند.

وي ادامه داد: فاز دوم در خصوص واحدهايي است که الزامات را رعايت ميکنند تا بتوانيم طرحهاي تشويقي براي آنها داشته باشيم و پايلوت ما واحدهاي آزادپز هستند.

 

بازديد از مرکز نوآوري انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي کشور

پس از بازديد از آکادمي ملي نان ايران، دکتر زهرا عبداللهي و هيأت همراه از مرکز نوآوري انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي کشور نيز بازديد به عمل آوردند. بيش از 6 شرکت صنايع غذايي آماده همکاري با مرکز نوآوري هستند و چرخه امنيت و ايمني مواد غذايي را پوشش خواهند داد.

دکتر عبداللهي، مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت بيان کرد: آکادمي ملي نان و مرکز نوآوري، گامي بزرگ است و از آن حمايت ميکنيم چرا که سالها به اين فکر ميکرديم که محلي براي آموزش نانوايان در دستور کار داشته باشيم و آکادمي فرصت بسيار باارزشي براي بهبود کيفيت و سلامت نان است.

وي گفت: مرکز نوآوري، لازمه صنعت غذا است و اکنون نياز داريم در صنعت غذا، محصولات جديد، متنوع  و نوآورانه داشته باشيم.

دکتر عبداللهي با تأکيد بر نقش دفتر بهبود تغذيه جامعه در سلامت نان اظهار کرد: هدف ما سلامت و بهبود کيفيت نان است که وجود آکادمي و تربيت و آموزش کساني که در کارخانهها کار ميکنند، ميتواند تأثيرگذار باشد و مرکز نوآوري هم به لحاظ سلامت توليد، اثرگذار خواهد بود.