ارسال به دوست  نسخه چاپي 

فصل جديد در آکادمي ملي نان

نخستين دوره آموزش نانوايان حجيم و نيمه‌حجيم در سه روز متوالي در مهرماه سال جاري در محل آکادمي ملي نان ايران برگزار شد.

 

آکادمي ملي نان ايران، فرصتي براي آموزش در اين صنف و صنعت است و نگاه به موضوع آموزش از ديدگاه علمي، ارتقاي کيفيت نان را به دنبال خواهد داشت. آکادمي ملي نان ايران با همت و همکاري شرکت بازرگاني دولتي ايران و به مديريت دکتر عليرضا کريمي، فصلي جديد در ايجاد اشتغال و افزايش کيفيت نان است که به تدريج با همکاري صنعت و دانشگاه، شاهد دگرگوني کيفيت در اين صنف و صنعت خواهيم بود.

افراد با تجربههاي گوناگون در آکادمي ملي نان ايران از اول تا سوم مهرماه گرد هم آمده بودند تا در کنار يکديگر بتوانند تبادل اطلاعات کنند. مدرس اين دوره آموزشي، دکتر علي ظفري، پيشکسوت صنف و صنعت نان بود و در دو بخش تئوري و عملي به آموزش پرداخت. اين دوره آموزشي با استقبال کمنظيري از سوي هنرجويان مواجه شد آن هم در شرايط شيوع کرونا که شايد دست اندرکاران هم انتظار چنين استقبالي را نداشتند.

 در اين دوره 25 نفر هنرجو حضور داشتند که گروهي از مدرسان نان، نانوايان، مسئولين فني و علاقهمندان به توليد نان بودند. اولين تجربه آموزش نان به طور رسمي در آکادمي ملي نان، با رضايت همه اين شرکتکنندگان همراه بود و در اين ميان نظر برخي از آنها را جويا شديم که در ادامه ميخوانيد.

مهندس ملامهدي، مدير کنترل کيفيت کارخانه آرد صنايع ورامين است. وي که سالها در صنعت آرد و نان تجربه کسب کرده است، درباره نخستين دوره آموزش آکادمي ملي نان ايران گفت: اين دوره سه روز بسيار کارآمد بود و بسياري از اطلاعات مفيد در اختيار هنرجويان قرار داده شد.

وي افزود: از نظر علمي ميتوانيم بگوييم که برگزاري اين دورههاي آموزشي بسيار مطلوب بود و آقاي دکتر ظفري، استادي بسيار فرهيخته در اين حوزه هستند.

مهندس ملامهدي در ادامه درباره کيفيت تجهيزات برگزاري اين دوره آموزشي گفت: در آکادمي ملي نان ايران، شاهد تجهيزات خوبي هستيم و در مجموع از برگزاري اين دورههاي آموزشي رضايت داريم و اميدوارم دورههاي تخصصيتري برگزار شود.

نگار وزيري از ديگر کساني بود که در اين دوره آموزشي حضور داشت. وي نيز درباره کيفيت اين دورههاي آموزشي گفت: نخستين دوره آموزشي براي نانوايان حجيم و نيمهحجيم، براي کساني که اطلاعات چنداني از اين صنف نداشتند، بسيار مفيد بود.

وي با اشاره به امکانات برگزاري اين دوره آموزشي بيان کرد: اين دوره آموزشي از تجهيزات قابل قبولي برخوردار بود و توانست براي مبتديان مفيد باشد به ويژه اينکه استاد ظفري توانستند به بهترين شکل ممکن اطلاعات را در دو بخش تئوري و عملي انتقال دهند.

شکوفه شيرالي، کارشناس قنادي و نان هم درباره تجربه حضورش در اين دوره آموزشي گفت: بخش تئوري اين دوره بسيار عالي بود و اطلاعات بسيار مفيدي را به هنرجويان انتقال ميداد و افرادي که هيچ شناختي از توليد نان نداشتند، از اين دوره بهره فراواني بردند.

وي ادامه داد: اميدوار هستم که در دورههاي بعد، تخصصيتر به موضوع آموزش در بخش عملي نگاه شود و آمادهسازي خمير براي هنرجويان، بيشتر قابل لمس باشد.

 

تکنولوژيست ارشد بولر:

افزايش آگاهي نانوايان، کمک به افزايش کيفيت نان است

حسين تاجيک، تکنولوژيست ارشد بولر است که در نخستين دوره آموزش نانوايان حجيم و نيمهحجيم در آکادمي ملي نان ايران شرکت داشته است.

وي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي با اشاره به کيفيت برگزاري اين دورههاي آموزشي گفت: نخستين دوره بسيار مطلوب بود و آنچه توقع داشتم، برآورده شد و بايد بگويم سطح علمي اين دورهها بسيار عالي بود.

تاجيک افزود: سطح علمي دورهها به گونهاي بود که توانستم بر دانش خود اضافه کنم. با توجه به اينکه مصرفکننده آرد، نانوايان هستند، هرچه تلاش بيشتري داشته باشند، کيفيت نان بهتر خواهد بود و البته نوع گندم ما نيز جوابگوي کيفيت قابل توجه نان است و هرچه گندم وارداتي بيشتر باشد ميتوان از نانوايان توقع داشت نان باکيفيتتري توليد کنند در غير اينصورت مشکلاتي براي نانوايان به وجود خواهد آمد.

تکنولوژيست ارشد بولر با بيان اينکه آموزش منجر به آن ميشود که نانوا بر دانش خود متکي باشد، تصريح کرد: در گذشته نانوايان بسياري از مشکلات را به آرد مرتبط ميدانستند در حالي که با افزايش دانش و سطح آگاهي، نانوايان اکنون ميدانند که تنها مشکل بيکيفيتي نان، آرد نيست.