ارسال به دوست  نسخه چاپي 

فيلم فصل خريد گندم به همت روابط عمومي اداره کل غله استان البرز

فيلم فصل خريد گندم اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان البرز از ماه‌ها قبل از شروع فصل خريد تضميني گندم در استان البرز کليد خورد و مراحل فيلمبرداري آن از مزارع گندم و کلزاي استان شروع و تمام مراحل داشت و برداشت گندم از سوي کشاورزان زحمتکش استان و سپس مراحل خريد تضميني به وسيله دوربين‌هاي ثابت، متحرک و هلي‌شات به تصوير کشيده شد.

البته هرساله فيلم مستند فصل خريد گندم از سوي واحد روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان البرز به مديريت سيدرضا شفيعي ساخته ميشود اما وجه تمايز اين فيلم مستند با ساير فيلمهايي که در سالهاي گذشته ساخته شده، در تکنيکهاي به کار رفته در فيلم مستند خريد گندم سال 1399 است.

با وي گفتوگويي ترتيب داديم که در ادامه ميخوانيد.

شفيعي در ابتدا پيرامون مراحل فيلم مستند فصل خريد گندم گفت: در اين فيلم که مراحل ساخت آن (فيلمنامه، فيلمبرداري، تدوين و صداگذاري) حدود 5 ماه به طول انجاميد، استفاده از تکنيک کروماکي (پرده سبز) در سکانس مصاحبه با معاون بازرگاني اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان البرز بارز است که اين تکنيک در فيلمهاي سينمايي پرهزينه استفاده شده و در نوع خود و در تصويرسازي در ادارات و زيرمجموعههاي شرکت بازرگاني دولتي ايران، کمنظير يا حتي بينظير بوده است.

وي افزود: در خصوص اجراي سکانس ياد شده با تکنيک کروماکي، بايد اضافه شود که مصاحبه فوق در دفتر روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان البرز که مجهز به فوم پرده سبز است، انجام شده و در مرحله تدوين، تمامي مراحل اين تکنيک به مرحله اجرا درآمده است.

مدير روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان البرز با اشاره به شيوه فيلمبرداري بيان کرد: فيلم فوق کاملاً بومي بوده و تمامي عوامل ساخت آن از جمله فيلمنامه، فيلمبرداري، صداگذاري، تدوين، هليشات و غيره از سوي روابط عمومي استان البرز انجام پذيرفته که جا دارد از مهندس حسينپور، مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان البرز به واسطه حمايتهاي بيشائبهشان و همچنين تمامي کساني که ما را در ساخت اين فيلم ياري نمودند کمال تشکر خود را ابراز نمايم.

شفيعي در پايان گفت: جا دارد از عوامل ساخت فيلم که همگي از پرسنل اداره کل غله استان البرز هستند، قدرداني نمايم که اسامي آنان از قرار ذيل است.

نويسنده و کارگردان: سيدرضا شفيعي

ايدههاي بصري: وحيد نکوبخت

صداگذاري و تدوين: سيدرضا شفيعي

بخش فني: سعيد عصمتيفر

جلوههاي ويژه: سيدرضا شفيعي

فيلمبرداري پشت صحنه: ايرج خاکره

فيلمبرداري و هليشات: سيدرضا شفيعي