ارسال به دوست  نسخه چاپي 

برگزاري اولين جلسه هماهنگي خريد تضميني سال 1400

اولين جلسه هماهنگي خريد تضميني محصولات کشاورزي سال 1400 براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي در سالن جلسات اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان با حضور رؤساي واحدهاي ستادي و شهرستاني برگزار گرديد.

 

سيدخالق سجادي، مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان گفت: راهکارها و پيشنهادهاي فني براي هر چه بهتر انجام شدن مراحل خريد گندم سال آينده را که در دستور کار قرار گرفته بود، براي اعضا تشريح کرديم.

وي اظهار کرد: اولين جلسه هماهنگي خريد تضميني محصولات ابلاغي به منظور ايجاد آمادگي کامل و برطرف ساختن موانع احتمالي برگزار شد که پس از رايزني و تبادل نظر حاضرين، تصميماتي به منظور تکريم کشاورزان و تسهيل عمليات مربوطه اتخاذ گرديد.

در ادامه افشار، معاون بازرگاني اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان بيان کرد: به منظور اجراي بههنگام برنامههاي حمل بروناستاني گندم از مبادي استان، نظارت و پيگيري مجدانه صورت گرفته و خواستار پيگيري در خصوص تامين به هنگام عوامل خريد از جمله عامل ذيحساب و عامل تشخيص مستقر در مراکز، بازديد فني و بازرگاني از مراکز خريد تضميني جهت سال آينده و درج آگهي در روزنامههاي رسمي در راستاي فراخوان انتخاب مراکز خريد هستيم.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني گلستان در پايان خاطرنشان کرد: استان گلستان از استانهاي پيشرو در امر توليد و خريد تضميني گندم و دانه روغني کلزا است و رتبه برتر خريد اين محصولات را در کشور به خود اختصاص ميدهد.