ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان مطرح کرد:

تشویق و آموزش، دو عامل که کیفیت نان را به دنبال دارد

تقدیر از نانوایان برای آن‌ها انگیزه ایجاد می‌کند و افزایش کیفیت نان را به دنبال دارد. در همین راستا دست اندرکاران زنجیره تولید نان نقش بسزایی دارند تا با فراهم آوردن شرایط در راستای افزایش کیفیت نان تلاش کنند. یکی از نکاتی که در اصفهان به آن توجه می‌شود، موضوع آموزش نان است که بدون شک یکی از نکات کلیدی در افزایش نان است.

 

در همین راستا مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان همه نانوایان برتر هستند و به همین دلیل کیفیت نان در اصفهان مطلوب است.

ضیایی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: اینکه مردم هم از کیفیت نان اصفهان آگاه هستند، زمینهای را برای تقدیر از نانوایان اصفهانی فراهم کرده است.

وی افزود: معتقدم که در کنار مسائل بازدارنده و تنبیه، نیازمند تشویق هم هستیم چرا که تشویق میتواند عاملی برای افزایش انگیزه نانوایان باشد.

ضیایی در ادامه با اشاره به آموزش نانوایان اظهار کرد: یکی از مواردی که در کنار تشویق منجر به انگیزه برای نانوایان میشود، آموزش و افزایش دانش نانوایان است که در اصفهان به خوبی رعایت شده و مستدام است و نقش بسیار مؤثری در کیفیت نان استان داشته است. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که مردم مطالبهگر هستند و نانوا جهت رضایت مشتریان تلاش میکند.