ارسال به دوست  نسخه چاپي 

IAOM ، زمان جديد کنفرانس سال 2021 خود را اعلام کرد

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، IAOM تصميم گرفت تاريخ جديدي براي کنفرانس و نمايشگاه سال 2021 خود تعيين و اعلام کند تا شرکت‌کنندگان بتوانند به صورت حضوري در آن شرکت نمايند.

 

 

تاريخ اين کنفرانس و نمايشگاه، 29 آگوست تا 2 سپتامبر 2021 برابر با 8 تا 12 شهريور 1400 بيان شده است.

همانطور که پاندمي کرونا به پيشرفت خود ادامه ميدهد،IAOM  تصميم گرفته تا برنامه ماه آوريل 2021 خود را به تعويق بيندازد. ثبت نام حضور در اين رويداد نيز در ماه ژوئن امکانپذير خواهد بود.

ديويد جانسن، رئيس IAOM بيان ميکند: به نظر ميرسد برگزاري کنفرانس حضوري در ماه آوريل، ميتواند همچنان به دليل ريسک مرتبط با پاندمي، دشوار باشد. ما اميدوار هستيم که به تاخير انداختن تاريخ کنفرانس سال بعد، ريسک مرتبط با بيماري کوويد 19 را تا حدودي پايين آورد. ما ميدانيم بسياري از افرادي که در اين صنعت هستند، ترجيح ميدهند ارتباط حضوري برقرار نموده و شبکه و جلسات حضوري داشته باشند.

جانسن همچنين ميگويد: سلامت و ايمني جامعه آسياباني ما داراي بيشترين اهميت است. اين کنفرانس زماني به صورت حضوري برگزاري ميشود که اوضاع، کنترل شده و ايمن باشد.