ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرعامل شرکت ماشين‌سازي بارک:

رعايت استاندارد، براي شرکت توليدي سود بيشتري دارد

مديرعامل شرکت ماشين‌سازي بارک گفت: با توجه به شيوع بيماري کرونا و همچنين تحريم‌هاي جديد در حوزه پتروشيمي و فلزات، متأسفانه شاهد افزايش چندصد درصدي قيمت کاموديتي‌ها در بازار پايه هستيم. در چنين شرايطي فروش و سودآوري شرکت در بازارهاي داخل به واسطه کاهش قدرت خريدار تا حد بسيار زيادي کاسته شده و عملاً بيشتر شرکت‌هاي توليدي در حوزه توليد ماشين‌آلات با مشکل رکود مواجه شده‌اند. در حال حاضر در چنين شرايطي براي برون‌رفت از اين رکود، برنامه شرکت تقويت بخش صادرات و تلاش براي کسب درآمد ارزي است.

 

بيات در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: توسعه زيرساختهاي ارتباطي، تأمين قطعات، نصب و راهاندازي رايگان و تثبيت نرخ خدمات فني در سال جاري، همواره جزو نگرانيها و برنامههاي گروه توليدي و صنعتي بارک بوده که با توجه به مشکلات پيش روي توليد، مفتخر به کسب رضايت 82 درصدي از محصولات و خدمات خود در شهر تهران هستيم.

وي با تأکيد بر داشتن استاندارد ملي اين شرکت ماشينسازي خاطرنشان کرد: بايد اعتراف کرد که سود حاصل از رعايت استاندارد، براي شرکت توليدي بيشتر از مصرفکننده است چون با اجراي قوانين و مقررات استاندارد، هزينههاي توليد به واسطه فرايندهاي منظم، کاهش يافته و عملکرد شرکت به صورت متعادل تنظيم ميشود. هنگامي که يک محصول در قالب استاندارد توليد ميشود، عملاً الگوي سلامت در تمامي سطوح فردي، جمعي و محيط (از کارگر خط توليد تا مصرفکننده نهايي و محيطي که در آن زندگي ميکنيم)، در يک حلقه امن قرار ميگيرد که در وراي آن سلامت يک جامعه محقق خواهد شد.

بيات با اشاره به اينکه در بخش توليد ماشينآلات، روحيه گروهي و تعاملات فني نقش بسزايي در خلق يک اثر صنعتي دارد، تصريح کرد: در سال جاري خوشبختانه مراودات علمي در بخشهاي دانشگاهي قوت گرفته و پروژههاي جديد بر بستر دانشبنيان در هسته تحقيق و توسعه فراهم شده است. اميد داريم با پيشرفت در اين حوزه نوپا بتوانيم از وجود دانشآموختگان توانمند در رشتههاي مهندسي، مکانيک، طراحي صنعتي و غيره در گروه بارک بهرهمند شويم.

مديرعامل شرکت ماشينسازي بارک اظهار کرد: در حال حاضر ماشينآلات داخلي به لحاظ پخت نانهاي سنتي ايراني به طور جدي رقيب خارجي ندارد و عليرغم تلاشهايي که شرکتهاي چيني در توليد اين محصولات داشتهاند، در بخش فروش به واسطه بيکيفيتي محصول نهايي با شکست مواجهه شدهاند لذا تمام توجه ما به توسعه بخش R&D است. در حال حاضر در بررسيهاي اوليه در اين حوزه هستيم و پيشرفتهاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته است.

بيات در پايان گفت: عملکرد دولت در حمايت از بخشهاي صنعتي، مطلوب نيست. بيثباتي متغيرهاي کلان اقتصادي در زمينه تأمين ارز و نحوه قيمتگذاري فولاد و غيره سبب ايجاد صدمات جبرانناپذيري در واحدهاي توليدي شده و آنها را روز به روز کوچک و کوچکتر ميکند. بانک نيز به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي تأمين مالي بنگاههاي صنعتي کشور، تنها به ديد اصطلاحاً بازاري به اين بخش نگاه ميکند و از نقش حمايتي خود بسيار فاصله گرفته است. اميد است چتر حمايتي دولت بر تمام بنگاههاي صنعتي کشور باز باشد.