ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مشاور معاونت سياست‌گذاري و توسعه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در گفت‌وگوي اختصاصي:

ايده اصلي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، هم افزايي علم و ثروت/ نوآوري و ايده‌پردازي، موضوعي مهم درشرکت هاي دانش بنيان

مشاور معاونت سياست‌گذاري و توسعه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: شرکت‌هاي توليدکننده دستگاه‌هاي پخت نان و شيريني، پتانسيل حضور به عنوان شرکت‌هاي دانش‌بنيان را دارند و هم‌اکنون شرکت‌هاي دانش‌بنيان مختلفي داريم که دستگاه‌هاي پخت نان و شيريني توليد مي‌کنند.

 

دکتر صارمي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: اين شرکتها در حال حاضر در قسمتهاي مختلف فعالند. بعضي، دستگاههاي پخت نانهاي سنتي به صورت تمام مکانيزه را توليد ميکنند و در يک کارخانه از صفر تا صد فرايند پخت را انجام ميدهند. برخي از شرکتها ماشينآلات خاصي براي توليد انبوه نان توليد ميکنند و  شرکتهايي داريم که در حوزه پدافند غيرعامل فعاليت دارند و يا مصرف انرژي را کاهش و کيفيت نان را افزايش دادهاند.

وي با اشاره به شمار شرکتهاي دانشبنيان در حوزه دستگاههاي پخت نان اظهار کرد: تا کنون 8 شرکت دانشبنيان در اين زمينه فعاليت ميکنند و حدود 30 شرکت در مجموع حوزه نان در رده شرکتهاي دانشبنيان هستند.

صارمي با بيان اينکه شناخت از مفهوم شرکتهاي دانشبنيان ضرورت دارد، تصريح کرد: قانوني در مجلس در سال 1389 تصويب شده که در خصوص حمايت از شرکتهاي دانشبنيان بوده و هدف آن، توسعه تجاريسازي علم و فناوري است. در واقع هدف اصلي حمايت از شرکتهاي دانشبنيان هم افزايي علم و ثروت است به نحوي که به توسعه اقتصاد کمک کند .

وي با اشاره به ويژگيهاي شرکتهاي دانشبنيان گفت: يک شرکت دانشبنيان بايد داراي سه ويژگي باشد؛ محصول آن به توليد رسيده باشد، سطح فناوري محصول بايد از پيچيدگي فناوري برخوردار باشد و از سوي ديگر محصول بايد نتيجه تحقيق و توسعه بوده و شرکت به آن فناوري کاملا مسلط باشد.

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوري  با اشاره به زيرساخت موجود براي شرکتهاي داخلي بيان کرد: معاونت علمي و فناوري، حمايتهايي را براي توليدکنندگان به ويژه براي شرکتهاي دانشبنيان در نظر دارد در خصوص  شرکتهاي دانش بنيان110 حمايت شامل حال اين شرکتها  ميشود که در قالب توانمندسازي، تسهيلات ترجيحي، حمايت از صادرات ، معافيت گمرکي، بيمه و غيره است.

يکي از برنامههاي معاونت مرتبط با حوزه ماشينآلات، حمايت از توسعه بازار ماشينآلات پيشرفته توليد داخل است که فقط مختص شرکتهاي دانش بنيان نيست. در اين برنامه  از خريداران اين محصولات حمايت ميشود و خريداران ماشينآلات شرکتهاي داخلي ميتوانند از تسهيلات ترجيحي استفاده کنند.

دکتر صارمي در بخش پاياني گفتههاي خود گفت: حوزه نان در واقع به خاطر اينکه با امنيت غذايي گره خورده و تأثير مستقيم بر سلامت مردم دارد در کانون توجه معاونت علمي قرار دارد.

در اين حوزه طي سالهاي گذشته در قالب کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار، زيرساختهايي ايجاد شده که به واسطه آن، شرکتها ميتوانند از طريق کانون با معاونت  ارتباط بگيرند.

خوشبختانه در حوزه ماشينآلات پخت نان نياز به واردات نداريم و عمده ماشينآلات اين صنعت توليد داخلي است. اما حوزه نان از جهتهاي ديگري دچار مشکل است و شرکتهاي فعال بايد به دنبال بهرهوري انرژي، افزايش سلامت جامعه از طريق پخت صحيح يا فراوري مناسب خمير نان باشند و از همه مهمتر توجه به اقتصاد نان است حدود صدهزار واحد نانوايي فعال در کشور بايد از نظر اقتصادي بررسي شوند. بسياري از نانواييها توجيه  اقتصادي ندارند و اگر به مدلهاي جديد کسب و کار توجه نکنيم، تمامي اين صنعت با مشکل و چالش مواجه خواهد شد پس نياز اصلي ما، نوآوري در مدلهاي کسب و کار و افزايش توسعه مقياس صنعت است. نکته مهم آن است که نوآوري بايد خودش را نشان دهد و شرکتها اثر ملموس در جامعه بگذارند.