ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرعامل شرکت صنايع پخت مشهد تأکيد کرد:

لزوم استانداردسازي دستگاه‌هاي پخت نان

مديرعامل شرکت صنايع پخت مشهد گفت: علي‌رغم تحريم‌هاي بين‌المللي طي سال‌هاي اخير، همچنان اين شرکت توليدي در تلاش و تکاپو در جهت توسعه صادرات و شناخت بازارهاي هدف جديد است و هيچ‌گاه از اين مهم دست نخواهد کشيد. اين شرکت در سال 1394 موفق به اخذ پروانه دانش‌بنيان گرديد و در سال 1397 مميزي مجدد شد و پروانه مربوطه تا سال 1400 تمديد گشت.

 

 

اسحاقآبادي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي اظهار کرد: همراهي کامل با مشتريان از زمان خريد (شايان ذکر است که تيم فروش قبل از خريد، مشاوره و تمامي اطلاعات لازم و ضروري را در خصوص انتخاب دستگاههاي توليدي و نوع پخت به مشتريان ارائه ميکند) تا زمان نصب، راهاندازي و پخت خواهد بود همچنين تيم خدمات پس از فروش در بازههاي زماني معين با مشتري در ارتباط خواهند بود.

وي افزود: پس از طي مراحل فوق، نظرسنجي از مشتريان صورت ميگيرد و نظرات، انتقادها و پيشنهادهاي مشتريان دريافت و به واحدهاي مرتبط ارجاع ميگردد تا در جهت برطرف کردن مشکلات احتمالي، وارد عمل شوند.

اسحاقآبادي با اشاره به مشتريمداري بيان کرد: گفتني است همکاران ما در شرکت صنايع پخت مشهد از ابتداي ارتباط مشتري با واحد بازرگاني، براي انتخاب نوع ماشين و متناسب با نوع بهرهبرداري مشتري، مشاورههاي لازم ارائه ميکنند. پس از تکميل سفارش و ارسال دستگاهها به مقصد، واحد خدمات پس از فروش ضمن نصب، راهاندازي و آموزش بهرهبرداري به مشتريان، در طول سال نيز جهت موفقيت بيشتر مشتريان با آنها همراه هستند.

وي با تأکيد بر داشتن استاندارد ملي اظهار کرد: با توجه به شعار اين شرکت «نان سالم، هواي پاک و ايران سرافراز»، پخت نان سالم و فاقد هرگونه آلايندههاي ناشي از حرارت دستگاههاي پخت، مستلزم طراحي و توليد دستگاههاي پخت منطبق با استاندارد است.

به گفته وي، به طور مستقيم 120 نفر و غيرمستقيم هزاران نفر در حال تأمين معيشت خود از محصولات شرکت صنايع پخت مشهد در داخل کشور و سراسر جهان هستند.

اسحاقآبادي با اشاره به صادرات دستگاههاي پخت نان تصريح کرد: تأمين نياز داخل با طراحي و ساخت دستگاههاي جديد و نوآوري در محصولات جاري، از اهداف اين شرکت است. توسعه صادرات نيز در رأس اهداف اين شرکت قرار دارد و صادرات به بيش از 42 کشور دنيا مبين اين مسأله است. کماکان اين شرکت در انديشه ورود به بازارهاي هدف جديد و ارسال تکنولوژي ماشينآلات پخت نان و شيريني به ساير کشورهاي دنيا است و در اين راستا بهروزرساني سيستمهاي مديريتي و کيفي، ماشينآلات خطوط توليد و نرمافزارهاي مرتبط همراستا با تکنولوژي روز دنيا و همچنين گسترش برنامههاي تحقيقاتي تيم تحقيق و توسعه به جهت طراحي و ساخت دستگاههاي جديد، از مهمترين برنامههاي اجرايي شده در توسعه فروش خارجي به شمار ميآيد.