ارسال به دوست  نسخه چاپي 

فرهنگ نان و پاستا در فرانسه

به گزارش نگاه هستي و به نقل از بي بي ام، در فرهنگ فرانسه، نان جايگاه مهمي ‌دارد و براي فرانسوي‌ها علي‌رغم تغيير عادت مصرف، نان محصولي غذايي است که به صورت ثابت مصرف مي‌شود.

 

 

بر اساس دادههاي انجمن شيريني و نان فرانسه، اين بخش به استخدام 180 هزار نفر در اين کشور پرداخته است. 33 هزار نانوايي در فرانسه وجود دارد که بين 1 تا 2 هزار نفر را به کار گرفتهاند. اين کشور با جمعيت 67 ميليون نفري، به مصرف 9 ميليارد قرص نان در هر سال ميپردازد.

نان داراي جايگاه و اهميت متفاوتي در هر فرهنگ و آشپزخانه است. نان ميتواند اطلاعات پايه را در مورد سفره غذايي ناحيه يا منطقهاي به صورت مستقيم ارائه کند. نانهاي محلي و منطقهاي بر طبق آب و هوا، جغرافيا، مراسم، فرهنگ و عقايد شکل ميگيرند به همين دليل، يک نوع نان که در يک ناحيه طرفداران زيادي دارد، ممکن است در ناحيهاي ديگر مورد قبول نباشد و متد توليد و طعمدهي در هر جا متفاوت است.

نان هنوز هم در همه جاي جهان، مهمترين بخش هر وعده غذايي است. شايد نان و شکل مواد تشکيلدهنده آن متفاوت باشد اما اشتياق به مصرف نان هيچگاه تغيير نميکند. در حالي که بعضي از آنها جايگاهي ثابت در سفرههاي غذا دارند، بعضي از آنها ممکن است با شکلهاي متفاوت و تنها در برخي سفرهها ظاهر شوند. يکي از اين سفرههاي غذايي متفاوت، سفره غذايي فرانسوي است.

از زمانهاي خيلي دور، سفره غذايي فرانسويها به گونهاي بوده که نان را يک غذاي ساده و عادي نميدانستند بلکه آن را غذايي ميپنداشتند که بايد با دقت آماده شده و طعمهاي متقاوت داشته باشد. انواع نانهاي فرانسوي مختص سفرههاي غذايي فرانسويها که از متنوعترين سفرههاي غذايي جهان هستند، به نانوايان فرهنگهاي مختلف ايدههايي ميدهند و همچنين جاي خود را در هر بازاري باز ميکنند.

 

باگت، برندي جهاني

نان داراي جايگاهي بسيار مهم در سفره غذايي فرانسويها است. فرانسويها همچنان نان مورد نيازشان را از نانوايي تهيه ميکنند نه از سوپرمارکت يا فروشگاهها و در هر ساعتي از شبانهروز ممکن است فرانسويها را باگت به دست ببينيد. هر نانوايي در پاريس، طعم متفاوتي از نان را با استفاده از غلات، آجيلها، دانهها و سبزيهاي مختلف تهيه ميکند. انواعي از نانهاي تهيه شده با غلات کامل، جو، گندم کامل يا آرد گندم در هر نانوايي وجود دارد. بعضي از آنها به اندازه کافي خوشمزه هستند تا به تنهايي خورده شوند.

مشهورترين نان فرانسوي، بدون شک باگت است. باگت ناني با طول بلند و باريک است که معمولا 250 گرم وزن دارد. قرصهاي نان که سنگينتر و ضخيمتر از باگت هستند، نرمتر بوده و پوستهاي نازکتر از باگت دارند. نان باگت که وزن و ابعاد آن به واسطه قوانين فرانسوي تعيين ميشود، در قرن 18 ابداع شد. البته از آنجا که هيچ مطالعه آکادميکي در مورد اين نوع نان تا زمان ثبت اين قانون در سال 1920 صورت نگرفته بود، بسياري از کارشناسان نشان دادهاند که تاريخچه نان باگت به قرن 20 برميگردد.

کلمه باگت در زبان فرانسه از چوب ميآيد که نشاندهنده شکل نان نيز هست. علاوه بر شکل آن، در حالي که باگت استاندارد 65 سانتيمتر طول دارد، ميتواند در اندازه بلندتر از يک متر نيز توليد شود. عليرغم ديگر انواع نان، براي نان باگت که داراي خميري چسبنده است، استفاده از مخمر خشک توصيه ميشود. با اينکه باگت در کشورهاي همسايه فرانسه مانند ايتاليا و اسپانيا نيز توليد ميشود، فرانسه تنها کشوري در جهان است که رقابت باگت را سازماندهي ميکند. در اين رقابت که نانواييهاي اين کشور در آن شرکت ميکنند، تيم برنده يا فرد برنده به مدت يک سال مقام رياست را از آن خود ميکند. با اينکه به طور اساسي تفاوتهاي بسياري در توليد خمير اين نان وجود ندارد، تردي و رنگ نان به تمايلات و سليقه فردي بستگي دارد که باگت را ميپزد.

 

نان فيسل

نان فيسل که بسيار مشابه نان باگت است، نوع به خصوص ديگري از نان فرانسوي است. تفاوت اين نان که داراي ساختاري نازک و بلند و شبيه باگت است، قطر بسيار نازکتر آن است. نان فيسل که نوعي نان تخميري است، با محصولاتي مانند پنير، گوجه و فلفل که به صورت نازک برش ميخورند، مصرف ميشود.

 

 بريوش

بريوش که داراي مقدار زيادي تخم مرغ و روغن است، يکي از مهمترين طعمها در ميان انواع نانهاي فرانسوي است. بريوش همچنين با افزودن مارمالادها و مرباهاي مختلف آماده ميشود و در يکي از مشهورترين جملات تاريخ فرانسه، به آن کيک گفته ميشود و آن جمله، اين است: «به آنها اجازه بده اگر نميتوانند نان پيدا کنند، کيک بخورند.» اين نان داراي طعمي شکري و سبک است و بافتي نرم دارد و به همراه چاي ساعت 5 عصر بسيار مطلوب است.

 

فوگاس

اين نان به صورت کاملا متفاوت در مناطق روستايي فرانسه تهيه ميشود. نان فوگاس يکي از قديميترين طعمهاي سفره غذايي فرانسويها را دارد. اين طعم نان که در هر ناحيه ميتواند متفاوت باشد، کاملا مشابه نان تخت پايد در ترکيه است.  نان فوگاس که بيشتر در وعده صبحانه مصرف ميشود، طعم و بوي سفرههاي غذايي مديترانه را دارد. اين نان با روغن زيتون و در نواحي جنوبي فرانسه آماده ميشود. فوگاس را ميتوان غني از طعمهايي مانند دانه آفتابگردان، گوجه و زيتون کرد.

 

Pain aux noix (نان گردويي)

اين نان با آرد گندم و نوع به خصوصي گردو آماده ميشود که داراي موقعيتي خاص در سفره غذايي فرانسويها است. Pain aux noix که با گردوهاي با کيفيت و بزرگ آماده ميشود، يکي از نانهايي است که در ميز غذاي فرانسويها و هنگامي که مهمان دارند، حتما يافت ميشود. اين نان هم مقوي و هم حجيم است.

 

 

باگت در ليست يونسکو

نان باگت فرانسه همانند برج ايفل، يکي از سمبلهاي اين کشور است. به همين دليل، امانوئل مکرون، رئيس جمهور فرانسه خواسته تا نان باگت فرانسه در ليست يونسکو قرار بگيرد و بيان کرده که اين نوع نان را کل جهان دوست داشته و تحسين ميکنند.

 

مصرف بالاي پاستا

سفره غذايي فرانسويها که يکي از متمايزترين سفرههاي غذايي در جهان به شمار ميرود، داراي طعمهاي بسياري است. در سفره غذايي فرانسويها که آشپزي يک هنر است، سرانه مصرف پاستاي هر فرد بيش از 8 کيلوگرم است. انتظار ميرود درآمد حاصل از بخش پاستا در فرانسه، 5 ميليارد و 653 ميليون دلار در سال جاري باشد و همچنين بازار اين بخش رشد سالانه يک درصد را بين سالهاي 2020 تا 2025 داشته باشد.