ارسال به دوست  نسخه چاپي 

کشاورزي استراليا

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، توليد غلات استراليا در فصل 2021-2020 و بعد از چند سال خشکسالي و کاهش ميزان خروجي، در حال بازگشت به حالت نرمال خود است. اين کشور يکي از اصلي‌ترين بازيکنان در بازار جهان است و بخش بسياري از غلات و دانه‌هاي روغني‌اش براي صادرات متمرکز شده است.

 

 

انجمن بينالمللي غلات (IGC)، در گزارش بازار غلات خود در 24 سپتامبر 2020 پيشبيني کرده بود که کل ميزان توليد غلات استراليا در فصل 2021-2020، 3/43 ميليون تن است که نسبت به ماه قبل خود که رقمي برابر با 6/41 ميليون تن بود، افزايش پيدا کرده است. کل ميزان محصول توليدي اين کشور در سال قبل برابر با 7/25 ميليون تن بود.

پيشبيني توليد محصول گندم اين کشور در فصل 2021-2020 از ميزان پيشبيني شده 5/27 ميليون تني ماه قبل و همچنين ميزان توليدي 2/15 ميليون تني سال قبل بيشتر است.

توليد ذرت اين کشور هم 400 هزار تن پيشبيني ميشود که البته نسبت به پيشبيني قبلي تغييري نکرده اما نسبت به ميزان توليدي 200 هزار تني سال قبل بيشتر است. توليد جو در فصل 2021-2020 نيز حالا 9/10 ميليون تن پيشبيني شده که ميزان توليد آن در سال گذشته برابر با 9 ميليون تن بوده است.

به طور کلي صادرات غلات 8/21 ميليون تن و صادرات گندم 9/17 ميليون تن پيشبيني شده که نسبت به رقم صادراتي 1/10 ميليون تني سال قبل بيشتر است.

در گزارش USDA بيان شده که بارشها در اوايل سال 2020، منجر به شروعي خوب در کاشت غلات استراليا در اين فصل شده است که اين اتفاق بعد از دو سال کاهش توليد غلات به دليل شرايط خشکسالي در شرق استراليا، روي داده بود.

صنايع گندم در غرب و جنوب استراليا کاملا متمرکز بر صادرات هستند و معمولا بيش از 85 درصد گندم توليدي در اين دو منطقه، صادر ميشود.

اين به اين دليل است که مصرف داخلي گندم (مانند آرد آسياب شده) در اين مناطق محدود است. بيشتر مناطق توليد گندم در اين نواحي، نزديک به بندرها هستند و زيرساخت و زنجيره تامين در اين مناطق، به سوي صادرات هدايت ميشود. در واقع گزارشها نشان ميدهد که 6 بندر از 7 بندر بزرگ صادرات گندم، در اين دو ناحيه واقع شده است. علاوه بر اين، به خصوص در جنوب استراليا، زيرساخت صادرات به گسترش خود ادامه ميدهد. در نهايت، به دليل تمرکز بالا بر صادرات و قيمت پايين ذخيرهسازي، گسترش زيادي در انبارهاي ذخيره در زمينهاي کشاورزي اين دو منطقه صورت نگرفته است.

نواحي توليد گندم شرقي اين کشور اما بيشتر بر مصرف داخلي تمرکز دارد. فقط حدود يک سوم گندم توليدي در اين نواحي صادر ميشود که در زمان خشکسالي تقريبا هيچ صادراتي از اين نواحي صورت نگرفت و بيشتر غلات توليد شده به مصرف داخلي رسيد.

USDA بيان کرد: همچنين به دليل تقاضاي روزافزون داخلي و گزينههاي بيشتر مارکتينگ، افزايش قابل توجهي در ساخت انبارهاي ذخيره در زمينهاي کشاورزي صورت گرفت و ميزان کل ذخيره در اين نواحي حالا بيشتر از حجم برداشت متوسط شده است. انتظاراتي که از اين صنعت ميرود، نشان ميدهد که تقاضاي بالاي داخلي براي گندم در شرق استراليا به خصوص از جانب صنايع دامي، در طولانيمدت ادامه دارد بنابراين هرگونه توسعه در صادرات گندم از سوي استراليا، عمدتا در نواحي غربي و جنوبي اين کشور روي خواهد دارد.

براي مثال يکي از نواحي اين کشور، ويکتوريا نام دارد که ناحيه بزرگ توليد گندم است و ترکيبي از اين دو ناحيه، هم مصرف داخلي را تامين نموده و هم صادرات را رونق ميدهد. معمولا نيمي از گندم توليدي ويکتوريا صادر ميشود. گزارشهاي سال جاري در مورد گندم نشان ميدهد که توليد بالاتر به همراه تقاضاي کمتر خوراک دام امکان صادرات بيشتر را فراهم خواهد کرد.

شايد يکي از پشتيبانيهاي صادرات گندم استراليا به دليل کاهش ارزش دلار اين کشور در مقايسه با دلار آمريکا باشد. استراليا در واقع موقعيتي ميان جايگاه چهارم تا ششم بزرگترين صادرکنندگان گندم جهان را دارد.

دوم اينکه با وجود ضعيف بودن بازدهي گندم اين کشور در سال گذشته، بازدهي جو تقريبا به همان اندازه متوسط بود.

 

بهتر کردن صنعت آسياباني

بر اساس گفتههاي انجمن آسيابانان تکنيکي استراليا (ATMA)، تعداد کارخانههاي آسياب استراليا کاهشي چشمگير از دهه 1870 تاکنون داشته است.

البته اين روند براي کشورهايي که صنايع آسياباني کاملا بلوغ يافته دارند و در آنها کارخانههاي کمتر اما با ظرفيت بالاتر و کارمندان کمتر وجود دارد، رايج است. اما با رشد جمعيت استراليا، تقاضا براي محصولات آردي در خانهها نيز افزايش داشته است.

اين روند، مصرف انساني آرد براي خود استراليا را به حدود 5/1 ميليون تن رسانده است. کل ميزان توليد آرد اين کشور حدود 6/2 ميليون تن است که افزايش 26 درصدي را در طول 10 سال نشان ميدهد.

به گفته ATMA، از بين آردهاي فروخته شده براي مصارف انساني، فقط کمي بيش از 60 درصد از سوي نانوايان تجاري متخصص مورد استفاده قرار گرفته است.