ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرعامل کارخانه آرد سفيد ماهدشت:

جلب اعتماد نانوايان دليل موفقيت در توليد آرد

مديرعامل کارخانه آرد سفيد ماهدشت گفت: نانوايان همواره در توليد آرد باکيفيت، ما را همراهي مي‌کردند.

 

جلالي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در کارخانه آرد سفيد ماهدشت، آناليز دقيق آرد را از نانوايان دريافت ميکرديم و اميدواريم اين روند تداوم داشته باشد.

وي افزود: ما تلاش ميکنيم که حداقل همين کيفيت را حفظ کرده و همين امکانات را به نانوايان بدهيم. همچنين به دنبال آن هستيم که کار شراکتي با نانوايان داشته باشيم و با ارائه محصولات ويژه خود به نانوايان، نانواييها را تبديل به سوپر نان کنيم تا انواع آردها، غذاهاي نيمه آماده و سوپهاي ويتامينه در نانواييها عرضه شود.

مديرعامل کارخانه آرد سفيد ماهدشت با اشاره به کوچه آسياب جلالي اظهار کرد: بر اساس يک نقل قول، اولين آسياب غلتکي ايران در اين کوچه بوده که پدربزرگ من و برادرانش آن را راهاندازي کرده بودند و به حرمت آن آسياب، اسم اين کوچه به آسياب جلالي ماندگار شد که شناسنامه اجداد ما و نشانگر موروثي بودن اين شغل در خانواده ما است.

جلالي در بخش ديگر گفتههاي خويش با اشاره به واحد پخت کارخانه آرد سفيد ماهدشت تصريح کرد: در تعامل بين نانوا و آسيابان، يک خلأ بود و آن هم اينکه نانوا ديدگاه تجربي داشت و ما به روش آکادميک نگاه ميکرديم و به همين دليل با ايجاد يک واحد نانوايي در کارخانه، ادبياتي مشترک ميان نانوا و کارخانه ايجاد شد و ما متوجه شديم نانوايي در اصل آزمايشگاهي براي سنجش کيفيت آرد است و اگر امروز به اين جايگاه رسيدهايم که ما را به عنوان برند نان سنگک ميشناسند، اولين دليل آن اعتماد مشتريان بوده و ديگري همين تنور سنگک است که مانع ارسال آرد بيکيفيت ميشود.

مديرعامل کارخانه آرد سفيد ماهدشت در پايان گفت: کارآفريني موفق است که بهروز بوده و به دنبال درآمد و توليد بيشتر باشد. ما در اين کارخانه همواره درصدد بوديم که خلاق و پيشرو باشيم و در سال آينده تمام تلاش خود را براي نوآوري بيشتر، به کار خواهيم بست.