ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آرد سفيد ماهدشت، برند محبوب نانوايان سنگک‌پز

بازديد نانوايان از کارخانه آرد سفيد ماهدشت در دي ماه، با استقبال و رضايت آن‌ها مواجه شد و آنچه طي سال‌هاي اخير با انجام چنين بازديدهايي اتفاق افتاده، تحکيم پيوند ميان صنف و صنعت است که در رأس مديريت آن، دکتر عليرضا کريمي وثيق، رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان قرار دارد.

 

 

 

 دکتر عليرضا کريمي وثيق، رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان:

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان در حاشيه اين بازديد در جمع نانوايان و مسئولين گفت: حضور آسيابانان و نانوايان، نشاندهنده آن است که همه زنجيره، دغدغه کيفيت دارند.

دکتر کريمي افزود: از تلاش مديرعامل اين واحدآردسازي آقاي مهندس جلالي و تمامي کارکنان اين کارخانه قدرداني ميکنيم و مشتري اصلي آرد که نانوايان هستند، با بازديد از فرايند توليد آرد در يک کارخانه، با مشکلات و چالشهاي آسيابانان هم آشنا خواهند شد و اين نتيجه تعامل ميان صنف و صنعت است.

وي ادامه داد: ميدانم که نانوايان و آسيابانان با مشکلاتي در زمينه توليد مواجه هستند اما همواره نانوا به پاکدستي شهره بوده و در گذشته آب گرفتن از دست نانوا، تبرک بوده است.

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان در پايان گفت: اميدواريم بتوانيم در آينده خبرهاي خوشي براي نانوايان داشته باشيم.

اصغر پابرجا، رئيس اتحاديه نانوايان سنگکپز تهران:

در ادامه اين بازديد، پابرجا، رئيس اتحاديه نانوايان سنگکپز ضمن تشکر از دکتر کريمي و مهندس جلالي گفت: نانوايان از کارخانه آرد سفيد ماهدشت رضايت دارند و اين آرد، برندي براي نانوايان سنگکپز است.

وي ادامه داد: از شرکت بازرگاني دولتي ايران که تمام تلاش خود را براي حفظ کيفيت مطلوب آرد به کار بسته است، تقدير ميکنم.

پابرجا با اشاره به حمايتهاي دکتر کريمي از اتحاديه نانوايان سنگکپز بيان کرد: دکتر کريمي پشتيبان ما در جداسازي اتحاديه بود و امروز قريب به 950 واحد نانوايي سنگک مجوزدار مشغول به پخت نان هستند و توانستهايم توليد نان سنگک را در اقصي نقاط کشور توسعه دهيم.

وي افزود: با جداسازي اتحاديه نانوايان سنگک، به اين نان هويت داديم و نانوايان سنگکپز بدانند که ما نبايد ايستا باشيم بلکه با پويايي است که تحول ايجاد ميشود.

رئيس اتحاديه نانوايان سنگکپز در ادامه با اشاره به ايجاد مرکز نوآوري صنعت غذا اظهار کرد: در غله تهران، مرکز نوآوري صنعت غذا ايجاد شده و ما براي اين مرکز طرحهايي در راستاي تحول نان پيشنهاد خواهيم کرد و استارتآپها و ايدهپردازها، نوآوري را به همراه خواهند داشت که با آنها همگام خواهيم شد.

فرزاد جلالي، مديرعامل کارخانه آرد سفيد ماهدشت:

در ادامه جلالي، مديرعامل کارخانه آرد سفيد ماهدشت گفت: آسياب جلالي در اوايل سال 1300 در خيابان گمرک آغاز به فعاليت کرد اما اين کارخانه به دلايلي بسته شد و در سال 1379 مجدد راهاندازي گرديد و در سال 1384 مشغول به فعاليت شديم.

 

وي افزود: در صنعت آسياباني و نان، با مشکلات بسياري مواجه هستيم و قيمت کيسه و در کنار آن پرداخت اجاره و دستمزد، امروزه از دغدغههاي ما محسوب ميشود.

جلالي با اشاره به آنچه پس از آزادسازي نرخ آرد و نان اتفاق افتاد، بيان کرد: در سال 1389 و پس از آزادسازي، ناوگان حمل و نقل را راهاندازي کرديم و آرد را مستقيماً به دست نانوايان رسانده و از نزديک شاهد مشکلات آنها بوديم و در اولين نمايشگاه نان شرکت کرديم.

وي ادامه داد: استقرار نانوايي سنگک در اين کارخانه، خلأ ميان توليدکننده و مصرفکننده را پر کرد و توانستيم با اصطلاحات نانواييها از نزديک آشنا شويم و آرد را با توجه به سليقه مشتريان تحويل دهيم و زبان نانوا و آسيابان، مشترک شد.

مديرعامل آرد سفيد ماهدشت با اشاره به اقدامات اين کارخانه در زمان شيوع کرونا اظهار کرد: يکي از اقدامات ما، تأمين مواد ضدعفونيکننده و لباس براي نانوايان بود و همواره درصدد آن بوديم که کنار مشتريان باشيم.

جلالي در بخش بعدي گفتههاي خويش درباره اقدامات آتي اين کارخانه گفت: درصدد هستيم تا با بستهبندي آردهاي مخصوص ژله، کيک و حلوا، خلاقيت را به داخل نانواييها ببريم تا با ايجاد فضايي مناسب، مشتري بتواند آرد مورد نياز خود را تأمين کند.