ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان خوزستان:

براي تامين آرد استان هيچ‌ دغدغه‌اي نداريم/ بزرگترين توليدکننده گندم کشور، هيچ‌گاه در تامين آرد براي مصرف استان دچار کمبود نشده است

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان خوزستان، وضعيت موجودي ذخاير گندم در استان را مطلوب دانست و گفت: استان خوزستان به عنوان بزرگترين توليدکننده گندم در کشور، هيچ‌گاه براي تامين آرد و مصرف خود دچار کمبود نشده است.

 

جهاننژاديان با بيان اينکه در سال جاري بيش از يک ميليون و 200 هزار تن گندم به صورت مستقيم از کشاورزان خوزستاني خريداري شده است، اظهار کرد: ساليانه حدود 650 الي 700 هزار تن گندم جهت مصرف درون استاني نياز است که با وجود توليدات بينظير کشاورزان، جاي هيچگونه نگراني و ايجاد دغدغه درخصوص تامين آرد و نان نيست. در حال حاضر آرد تمام نانواييها طي سه مرحله در طول هر ماه بدون هيچگونه تاخيري در اختيار آنها قرار ميگيرد و اين موضوع نشاندهنده وضعيت کاملا مناسب موجودي ذخاير گندم و چرخه توليد و توزيع آرد در استان است.    

وي تصريح کرد: اطلاعات کامل واحدهاي نانوايي جهت استفاده از  سامانه هوشمند پايلا در حال ثبت و بهروزرساني است و به زودي اين اطلاعات نهايي خواهد شد.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان خوزستان با اشاره به اينکه استفاده از سامانه پايلا ميتواند تا چه ميزان مانع هدررفت منابع کشور شود، گفت: با ثبت اطلاعات کامل واحدهاي توليدي نان، توزيع آرد هوشمند خواهد شد و پس از آن، تمام مراحل حمل و نقل آرد از کارخانهها تا واحد نانوايي و تحويل آن، به صورت برخط از سوي ناظرين پايش خواهد شد.

جهاننژاديان افزود: فروش آرد يارانهاي به نانواييهاي معمولي و فانتزيپزها با دو قيمت متفاوت از طريق دو سامانه بانک سپه و ساير مصارف عرضه خواهد شد که آرد يارانهاي نوع اول از طريق فروش گندم 6650 ريالي و آرد يارانهاي نوع دوم از طريق فروش گندم 9000 ريالي به کارخانههاي آردسازي، تهيه و توزيع ميگردد.

وي با بيان اينکه ميزان سهميه آرد اختصاص يافته با توجه به آمار جمعيتي و تصميمگيري شوراي گندم، آرد و نان هر شهرستان تعيين ميگردد، اظهار کرد: به ازاي هر نفر به طور ميانگين سهميه مصرف 5/7 کيلوگرم آرد در نظر گرفته شده اما با توجه به جمعيت روستايي و عشايري، اين مقدار در برخي از شهرستانها موجب شده که سهميه اختصاص يافته با تغييراتي مواجه شود.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان خوزستان بيان کرد: حسب دستور مقام معظم رهبري و به منظور رسيدگي به اقشار آسيبپذير جامعه در ايام خاص با دريافت مجوز از شرکت بازرگاني دولتي ايران تحت عنوان کمکهاي مومنانه با همکاري نهادهاي ذيصلاح و موسسات خيريه، اقدامات مناسبي را به انجام رسانديم و همواره تلاش نموديم که در امنيت غذايي جامعه، نقش موثري ايفا کنيم.