ارسال به دوست  نسخه چاپي 

در گفت‌وگوي اختصاصي با معاون بهداشتي وزير بهداشت مطرح شد:

معرفي بيش از 2200 نانوايي متخلف به مقامات قضايي تنها در يک هفته!

معاون بهداشتي وزير بهداشت گفت: نانوايي‌ها رتبه يک تخلف را دارند.

 

دکتر عليرضا رئيسي در گفتوگوي اختصاصي با نگاه هستي بيان کرد: بيشترين تذکر بهداشتي به واحدهاي نانوايي داده شده است و در ستاد ملي کرونا گزارشي ارائه کردهايم مبني بر اينکه در طول يک هفته از يکم تا هشتم بهمن، 2209 واحد نانوايي به مراجع قضايي معرفي شدهاند.

وي ادامه داد: اينکه تا کنون رعايت پروتکلهاي بهداشتي در واحدهاي نانوايي با جديت مورد توجه قرار نگرفته، به دليل ساختار موجود است؛ نانواييهاي سنتي هنوز طرفداران بسياري دارند اما متاسفانه شيوه پخت خود را تغيير ندادهاند.

معاون بهداشتي وزير بهداشت با بيان اينکه نميتوانيم واحدهاي نانوايي سنتي را کنترل کنيم، تصريح کرد: واحدهاي نانوايي سنتي به دليل نوع پختشان، کنترل نخواهند شد و اين در حالي است که کنترل واحدهاي نانوايي صنعتي به مراتب آسانتر است.

رئيسي با اشاره به اينکه برخورد قضايي با نانواييهاي متخلف بيفايده است، اظهار کرد: در نهايت شاهد اتفاق خاصي نخواهيم بود و نانوايي متخلف به قوه قضائيه معرفي و مدتي پلمب شده و مجدد بازگشايي خواهد شد.

وي ادامه داد: براي رعايت پروتکلهاي بهداشتي در نانواييها، دو بخش بايد مورد توجه باشد؛ يک بخش مربوط به نانوايان است که داخل محيط نانوايي کار ميکنند و البته ما متوجه شرايط سخت آنها هستيم و بخش ديگر مربوط به مردم است که متاسفانه فاصله اجتماعي را رعايت نميکنند.

معاون وزير بهداشت در پايان گفت: گزارشهاي متفاوتي از شرايط نانوايي در اين روزها به ما ابلاغ شده است از جمله گرفتن پول نقد که هنوز با آن درگير هستيم و همچنين پوشيدن دستکش و واقعيت اين است که شمار زيادي واحد نانوايي به مراجع قضايي معرفي ميشوند اما به دليل ساختار سنتي، متاسفانه تغييري صورت نميگيرد.