ارسال به دوست  نسخه چاپي 

در بازديد از شرکت صنايع آرد ورامين مطرح شد:

سه نسل آسيابان در خدمت نانوايان

شرکت صنايع آرد ورامين که امروز توانسته با داشتن استراتژي‌هاي مديريتي در جلب رضايت مشتريان نقش بسزايي داشته باشد، اين بار ميزبان شماري از نانوايان حجيم و نيمه‌حجيم بود. اين ميزباني در راستاي حرکتي بود که دکتر عليرضا کريمي، رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت، بازار زنجيره گندم، آرد و نان پايه‌گذاري کرده و امروز اين بازديد‌ها توانسته‌اند حلقه مفقوده ميان نانوا و آسيابان باشند.

 

در اين رويداد، ميرزايي رئيس اداره صمت ورامين، دکتر عليرضا کريمي رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان، طباطبايي مشاور معاون وزير صمت، محمدجواد کرمي رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم، رحيمي رئيس اداره غله ورامين، حمدا...زاده مسئول آزمايشگاه اداره کل غله تهران، قاسم زراعتکار مديرعامل شرکت تعاوني اتحاديه نانوايان و شماري از نانوايان حجيم و نيمهحجيم از فرايند توليد آرد و آزمايشگاه کنترل کيفيت و واحد پخت نان حجيم و نيمهحجيم و سنتي در اين کارخانه بازديد کردند.

دکتر عليرضا کريمي، رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار در حاشيه اين بازديد گفت: مهندس ضيائيان مرد بزرگي است و خوش به حال شما نانوايان که انسانهاي خوبي در اين صنعت قدم برميدارند.

وي افزود: نانوايي شغل اوليا است گرچه افرادي با کملطفي به آن صدمه زدند اما نانوايي همواره تقدس دارد.

دکتر کريمي ادامه داد: در اين کارخانه بايد از سه نسل تقدير کنيم و نانوايان براي آشنايي بيشتر با فرايند توليد آرد به اين کارخانه آمدهاند.

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان همچنين ابراز اميدواري کرد که اتفاقات خوبي در اين صنعت رخ دهد.

محمدجواد کرمي، رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم هم در اين بازديد از مديريت کارخانه آرد صنايع ورامين تقدير کرد و گفت: اين کارخانه، آردي با کيفيت قابل توجه توليد ميکند و نانوايان از کيفيت آن رضايت کامل دارند.

وي با اشاره به بازديد از کارخانه صنايع ورامين بيان کرد: امروز کارخانه صنايع ورامين توانسته يکي از کارخانههاي مورد اقبال نانوايان باشد و نانوايان هم از اين موضوع استقبال کردهاند.

کرمي تعامل ميان نانوا و توليدکننده آرد را مفيد دانست و خاطرنشان کرد: اين بازديدها نقش بسزايي در توليد نان باکيفيت دارد.

در ادامه قاضي، قائم مقام کارخانه آرد صنايع ورامين گفت: از اين که ميتوانيم با مشتريان خود از نزديک در ارتباط باشيم، بسيار خوشحالم.

وي افزود: شرکت صنايع آرد ورامين در دهه 70 به همت سيد محمدرضا ضيائيان بنيان گذاشته شد و با مشارکت جمعي خانواده تاکنون در حال فعاليت است.

قاضي درباره ظرفيت توليد اين واحد آسياباني گفت: اين کارخانه با ظرفيت 500 تن به توليد ميپردازد و تکنولوژي آن بولر سوئيس است. خدا را شاکر هستيم که با توجه به چالشهاي موجود، اين کارخانه توانسته گامهاي مهمي در زمينه آزمايشگاه رئولوژي پخت نان حجيم و نيمهحجيم و نان سنتي بردارد و در بخش تحقيق و توسعه نيز مهندس ملامهدي نقش بسزايي داشتند و اميدواريم بتوانيم خدمات بيشتري ارائه کنيم.

 

شرکت صنايع آرد ورامين، فراتر از استاندارد است

مسئول کنترل کيفيت صنايع آرد ورامين گفت: بازديد نانوايان حجيم و نيمهحجيم از اين کارخانه اتفاق بسيار خوبي بود و اين امکان را فراهم کرد تا نانوايان عزيز از نزديک با فرايند تبديل گندم به آرد، نوع ماشينآلات، توانمندي فني، نيروي انساني، وضعيت بهداشتي، نحوه عملکرد و کنترل، پايشها و آزمايشهاي رئولوژي آشنا و همچنين از معضلاتي که توليدکننده در فرايند توليد با آن مواجه است، آگاه گردند.

مهندس عذري ملامهدي با بيان اينکه تمام تلاش خود را براي رضايت مشتريان و توليد محصولي با ثبات کيفي و قابل قبول به کار گرفتهايم، تصريح کرد: آزمايشگاه ما مجهز به جديدترين ماشينآلات آزمايشگاهي با بالاترين تکنولوژي جهت آزمايشهاي رئولوژي و فيزيکي و شيميايي بوده و تمامي آزمايشها به طور دقيق و مستمر انجام و با تفسير نتايج، تغييرات و اقدامات لازم در فرايند از سوي مدير توليد انجام ميگيرد.

وي افزود: در اختيار داشتن تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته و آناليز دقيق و تعيين آيتمهاي کيفي، دست ما را در توليد انواع آرد با کيفيتهاي متفاوت و مطابق با سليقه مشتريان با رسپيهاي مختلف باز گذاشته و موجب تنوع آردهاي استحصالي گرديده است. از مؤثرترين تجهيزات آزمايشگاهي در تعيين کيفيت، دستگاه آلوئولب، اسديمتيک، فالينگ نامبر و زلني است.

مسئول کنترل کيفيت صنايع آرد ورامين با بيان اينکه جهت تعامل بيشتر و ايجاد زبان مشترک با مشتري، مديريت کارخانه اقدام به احداث دو آزمايشگاه پخت مجزا براي نان حجيم و نيمهحجيم و نان سنتي با تجهيزات پيشرفته و کامل نموده است، اظهار کرد: آردهاي توليدي قبل از خروج از کارخانه و رسيدن به دست مشتري، خميرگيري و پخت ميشوند و به اين طريق اشکالات احتمالي در خمير را بررسي و رفع نموده و در صورت نياز، توصيه و راهنماييهاي لازم را به مشتري خواهيم داشت.

ملامهدي در پايان گفت: از مديريت بينظير خانواده ضيائيان و همچنين مديريت عالمانه مهندس قاضي حسيني و همکاران پرتلاش و متعهد صنايع آرد ورامين تشکر مينمايم و در اينجا بايد بگويم که توجه خاص مديريت به کيفيت و اولويت اول قرار دادن کيفيت و مشتريمداري و هماهنگي و همدلي تمام مديران با بخش کنترل کيفيت خصوصاً همسو بودن مدير توليد با واحد آزمايشگاه و کنترل کيفي و در نهايت همدلي، تعهد و صميميت بين همکاران، منجر به توليد آردي با ثبات و مورد رضايت مشتريان محترم گرديده است.

 

  ثبات يعني اعتماد در توليد

قائم مقام شرکت صنايع آرد ورامين گفت: بازديد نانوايان از کارخانههاي آرد، فرصتي طلايي براي اين واحدها است تا مشتريان آنها از نزديک با فرايند توليد آرد آشنا شوند.

قاضي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: اينکه نانوايان با فرايند و چالشهاي کار ما آشنا شوند، طبيعتاً همدلي ميان مديريت کارخانه و مشتريان ايجاد خواهد کرد.

وي افزود: چالشهايي که در صنعت آرد و نان وجود دارد، هم به دليل نظام سهميهبندي و هم به دليل نداشتن حق انتخاب مواد اوليه از سوي کارخانههاي آردسازي، کار ما را سخت ميکند تا بتوانيم ثبات توليد را در طول سال حفظ کنيم. تعداد مشتريان و تنوع توليد، زياد است و براي آنکه ما به فرمولها برسيم، اين ديدارها ميتواند مفيد باشد.

به گفته قاضي، امروزه تبادل اطلاعات در هر زمينهاي نقش اصلي را در مراودات ايفا ميکند.

قائم مقام شرکت آرد صنايع ورامين با تأکيد بر استراتژيهاي اين کارخانه اظهار کرد: يکي از استراتژيهاي موجود، سرمايهگذاري در بخش R&D است به اين معنا که سعي کرديم به سمت خواست مشتريان گام برداريم و تحقيقات خود را افزايش دهيم.

قاضي در پايان گفت: بايد کيفيت توليد به معناي واقعي مطابق نياز و سليقه مشتريان باشد و بايد طبق شعار شرکت که «ثبات يعني اعتماد»، پيش برويم.