ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدير روابط عمومي شرکت بازرگاني دولتي ايران:

به دليل شرايط کرونايي، برگزاري دومين جشنواره تقدير از برترين‌ها به سال آينده موکول شد

سال گذشته تهران ميزبان برترين‌هاي زنجيره گندم، آرد و نان کشور بود. از کشاورز گندم‌کار گرفته تا آسيابان و نانوا، براي نخستين بار گرد هم آمدند و از آن‌ها تقدير شد. اگرچه همايش تقدير از برترين‌ها در سال جاري به دليل شيوع ويروس کرونا برگزار نگرديد اما تلاش‌ها براي برگزاري اين رويداد کماکان تداوم دارد.

 

طباطبايي، مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي شرکت بازرگاني دولتي ايران در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي درباره جشنواره برترينها گفت: يکي از مطالبات مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران اين بود که ما اقداماتي در راستاي ارتقاي زنجيره گندم، آرد و نان داشته باشيم.

وي افزود: با توجه به اينکه نان قوت غالب و تأثيرگذارترين کالا در سبد غذايي مردم است، يکي از اقداماتي که باعث الگوسازي در زنجيره بود، تشويق افراد بود. ما ميخواستيم زحمتکشان زنجيره را به عنوان الگو معرفي کنيم تا سايرين الگوپذيري داشته باشند و در يک بازه زماني چند ساله، زنجيره گندم، آرد و نان را ارتقا دهيم.

مشاور معاون وزير صمت با اشاره به اينکه در سال گذشته تصميم بر آن شد که جشنواره برترينهاي زنجيره گندم، آرد و نان برگزار شود، بيان کرد: گستره جامعه هدف ما از مزرعه تا سفره بود. در زنجيره حدود 24 طبقه داشتيم که پس از جلسات متمادي به 15 حلقه رسيديم بنابراين براي اين 15 حلقه شاخصههايي را تدوين کرديم.

طباطبايي با بيان اينکه شرکت بازرگاني دولتي ايران به دنبال تحول در صنعت نان است، تصريح کرد: عليرغم اينکه سال گذشته نخستين سال بود، نتيجه خوبي حاصل شد و سازمان صمت و شوراي آرد و نان استانها همکاري قابل توجهي کردند و استقبال مقبولي از اين جشنواره شد. در نهايت از 100 نفر از افرادي که در زنجيره گندم، آرد و نان و صنايع وابسته، خصوصياتي شاخص داشتند، در بهمنماه سال گذشته تقدير شد.

به گفته وي، زنجيره گندم، آرد و نان، مهمترين زنجيره در کشور است اما متأسفانه مغفول مانده است.

مدير روابط عمومي شرکت بازرگاني دولتي ايران در بخش ديگري از گفتههاي خويش درباره تداوم برگزاري جشنواره برترينهاي زنجيره گندم، آرد و نان اظهار کرد: بيش از يک سال براي برگزاري اين جشنواره تلاش شد و مقرر گرديد در شرکت بازرگاني دولتي ايران به همراه کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان و با همکاري اتحاديهها، اين کار هرساله انجام شود اما به دليل شرايط کرونا، به اين نتيجه رسيدند که در وضعيت فعلي به مصلحت نيست و از آنجا که برگزاري مجازي، جذابيت برگزاري حضوري را ندارد لذا تصميم گرفته شد که منتظر ثبات شرايط کشور باشيم تا بتوانيم در فضايي بهتر جشنواره را برگزار کنيم.

طباطبايي در پايان گفت: شاخصها را براي استانها ارسال کرديم اما شرايط کرونا مانع برگزاري دومين دوره جشنواره شد البته به محض عادي شدن شرايط کشور، انشاءا... در خدمت دوستان خواهيم بود و افراد نمونه را شناسايي و معرفي و از آنها تقدير خواهيم کرد.