ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نايب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران:

مداخله دولت در نرخ‌گذاري، آسيب به صنعت کشاورزي است

نايب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران گفت: محصولات استراتژيک، همواره مورد توجه دولت هستند و گندم هم يکي از همين محصولات و نياز ضروري مردم محسوب مي‌شود و لازم است محصول استراتژيک به حداکثر توليد برسد.

 

 

تقويفر در گفتوگوي اختصاصي با نگاه هستي اظهار کرد: در کميسيون کشاورزي اتاق تهران، مسائل و مواردي که با مشکلاتي مواجه هستند، ذکر ميشود اما خوشبختانه تا کنون با توجه به شرايط موجود کشور، مشکلي درباره موضوع گندم مطرح نشده است.

وي با اشاره به ضرورت تعيين نرخ خريد تضميني گندم در راستاي خودکفايي در توليد اين محصول بيان کرد: هر محصولي مانند گندم را تا اندازهاي ميتوان افزايش نرخ داد و بايد از کشاورزان گندمکار حمايت کرد و در اين راستا، با سياست قيمتگذاري موافق نيستم.

تقويفر در پايان گفت: در بحث قيمتگذاري از سوي دولت براي نرخ کالاهاي اساسي، اين نکته را بايد مد نظر قرار داد که کشاورزان بايد براي توليد انگيزه داشته باشند.