ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل غله و خدمات بازرگاني خوزستان:

137 هزار تن روغن خام از بندر امام خميني وارد کشور شده است

مديرکل غله و خدمات بازرگاني خوزستان، ميزان ذخيره‌سازي روغن خام در مخازن بندر امام خميني را مطلوب دانست و اظهار کرد: براي امنيت غذايي امروز مردم کشورمان، تلاش‌هاي بسياري به ثمر نشسته است و در شرايط سخت تحريم اقتصادي، دچار هيچ کمبودي در تهيه کالاهاي اساسي (گندم، شکر خام، برنج و روغن خام) نيستيم.

 

وي با بيان اينکه استان خوزستان به دليل موقعيت جغرافيايي و وجود بندرگاه بزرگ امام خميني، آمادگي مناسبي براي ادامه ورود کالاهاي اساسي به کشور دارد، گفت: از ابتداي سال، 137 هزار تن روغن خام از طريق بندر امام خميني (ره) وارد کشور شده که تمامي محمولات پس از ذخيرهسازي در مخازن به شرکتهاي تصفيه روغن جهت تبديل به روغن قابل مصرف ارسال گرديده است.

جهاننژاديان با اعلام اينکه شرکتهاي روغنسازي در استان خوزستان داراي ظرفيت بسيار خوبي هستند، بيان کرد: خوشبختانه 4 کارخانه فعال در زمينه توليد و تصفيه روغن در استان فعاليت ميکنند که همکاري خوب گذشته و حال باعث شده تا همواره مانع کمبود در زمينه مايحتاج مردم شويم.

وي با اشاره به وضعيت پيش آمده در استان نيز ابراز کرد: تا کنون بيش از 40 هزار تن روغن خام وارداتي به کارخانههاي مستقر در استان خوزستان ارسال شده که با وجود ميزان خريد مناسب از بخش خصوصي و تبديل دانه روغني کلزا و همچنين برنامهريزي سازمان صنعت، معدن و تجارت، به زودي مشکلات پيش آمده مرتفع خواهد شد.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني خوزستان در خصوص ميزان ذخاير اين کالاي استراتژيک در استان گفت: ذخاير روغن خام در وضعيت مطلوبي قرار دارد به صورتي که در حال حاضر بيش از 55 هزار تن از اين کالا در ذخاير بندر امام خميني (ره) ذخيرهسازي شده است که در صورت نياز با صدور حواله و تخصيص سهميه از سوي کارگروه تنظيم بازار کشور، به کارخانههاي سراسر ارسال خواهد شد.

جهاننژاديان خاطرنشان کرد: با وجود تحريمهاي ظالمانه قدرتهاي پوشالي عليه مردم فهيم و قدرشناس ايران اسلامي، دولت همواره در تلاش بوده تا در تامين کالاهاي اساسي و مايحتاج مردم خللي وارد نشود و در همين راستا اقداماتي بسيار موثر داشته که نتايج آن به صورت مثبت در کشور ارزيابي ميگردد.

وي با ابراز اميدواري در خصوص برنامهريزيهاي در حال انجام و همچنين توزيع مستمر روغن خوراکي گفت: انشاءا... به زودي کمبودهاي موجود در بازار مرتفع خواهد شد و شايان ذکر است عليرغم تحريمهاي ظالمانه عليه مردم فهيم جمهوري اسلامي ايران، دولت محترم با سياستگذاري و تلاش شبانهروزي، اجازه کمبود اين کالاها را در کشور نداده و اين موضوع ميتواند در صورت تغيير شرايط سياسي، دسترسي مردم به کالاهاي اساسي را نسبت به شرايط فعلي بهبود بخشد.