ارسال به دوست  نسخه چاپي 

برگزاري جلسه شوراي فرهنگ عمومي در شرکت آرد طلايي پرند

جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رباط کريم، هربار در کارخانه‌هاي توليدي اين شهرستان و شهرستان پرند برگزار مي‌گردد؛ جلساتي که در آن به مهم‌ترين مشکلات روز جامعه پرداخته مي‌شود و مي‌تواند راهکارهايي را براي رفع معضلات و مشکلات مردم با مشورت دست اندرکاران آن شهرستان مشخص کند.

 

اين بار اما مسئولين برگزاري جلسه شوراي فرهنگ عمومي، کارخانه آرد طلايي پرند را انتخاب کرده بودند؛ کارخانهاي که در آن به معناي واقعي تلاش براي توليد آرد باکيفيت در دستور کار قرار گرفته است. کارخانه آرد طلايي پرند امروز يکي از پايههاي اقتصادي شهرستان پرند است که توانسته نقش اساسي در صنعت آرد هم ايفا کند.

در اين جلسه، حجتالاسلام ترابي امام جمعه شهرستان رباط کريم و رئيس شوراي فرهنگ عمومي، دکتر ملکشاهي فرماندار شهرستان رباط کريم، شهيدي فرمانده سپاه، اعضاي شوراي تأمين، مهناز رياضتي رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و شماري ديگر از مسئولين و دست اندرکاران اين شهرستان حضور داشتند.

در آغاز جلسه، يکي از نکات مهمي که به آن اشاره شد، ايجاد روز ملي نانوا در تقويم بود تا شأن و ارزش مقام نانوا بيش از گذشته پاس داشته شود.

در اين نشست، حاج غلامحسين حاجيآقازاده، رياست کل هلدينگ حاجي آقازاده و پيشکسوت صنعت آسياباني، حضور مسئولين را در کارخانه آرد طلايي پرند خيرمقدم گفت و از انتخاب آنها براي برگزاري جلسه فرهنگ عمومي قدرداني کرد.

پس از آن حجتالاسلام ترابي، رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رباط کريم، ضمن قدرداني از مهندس حاجيآقازاده و آرزو حاجيآقازاده براي ميزباني اين جلسه گفت: انقلاب اسلامي، نگاهي عميق و آيندهنگرانه به حوزه اقتصادي در سطوح مختلف دارد.

وي افزود: نامگذاري سال جاري تحت عنوان «جهش توليد» از سوي مقام معظم رهبري عليرغم اعمال تحريمهاي ظالمانه نظام سلطه، اجراي برنامههاي اقتصادي و توجه به مسائل اقتصادي را بيش از گذشته نشان ميدهد.

ترابي ادامه داد: بايد باور کنيم که تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادي، نگاه به رونق صنعت و تکيه بر توان توليد داخلي است.

امام جمعه شهرستان رباط کريم با اشاره به برگزاري جلسه در هلدينگ حاجيآقازاده گفت: مهندس حاجيآقازاده چندين سال به عنوان کارآفرين برتر معرفي شده است و از زحمات وي و همکارانش تقدير ميکنيم.

 

پدرم کارآفريني است که دغدغه حمايت از مناطق کمبرخوردار را دارد

در ادامه آرزو حاجيآقازاده، مديرعامل شرکت آرد طلايي پرند ضمن تشکر از حضور مسئولين در اين کارخانه آرد گفت: اين کارخانه با حمايت مسئولين راهاندازي شد و به همت پدرم توانست از يک منطقه صفر شروع به کار شبانهروزي کند و اکنون حتي در شرايط کرونا هم اين کارخانه يک روز تعطيل نبوده است.

وي با بيان اينکه مردم اين منطقه نياز به حمايت دارند، تصريح کرد: پدرم به حمايت از مردم اين منطقه باور دارند و در تمام اين سالها در کنار حمايت مسئولين به ويژه خانم رياضتي که پشتيبان ما بودند، اين فرصت براي حمايت از مردم اين منطقه فراهم شد.

 

حاجيآقازاده با اشاره به نقش پدرش به عنوان يکي از تأثيرگذارترين کارآفرينان بيان کرد: پدر من نه تنها در پرند بلکه در ساير نقاط کشور واحدهايي را براي حمايت از مناطق کمبرخوردار با اشتغال زايي براي 600 نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم احداث کرده است.

 

هلدينگ حاجيآقازاده بدون دريافت تسهيلات دولتي راهاندازي شد

مهناز رياضتي، رئيس اداره صمت شهرستان رباط کريم گفت: شهرستان رباط کريم يکي از مهمترين شهرکهاي صنعتي در استان تهران است.

وي افزود: در اين شهرستان مهمترين برندهاي کشور فعاليتهاي گستردهاي دارند به ويژه در منطقه فاز اول شهرک صنعتي پرند، 200 واحد صنعتي استقرار دارند که داراي اشتغالزايي بسيار پايدار هستند.

رياضتي با اشاره به اشتغالزايي کارخانه آرد طلايي پرند بيان کرد: امروز در اين کارخانه بيش از 60 نفر به طور مستقيم فعاليت دارند. اين کارخانه، قطب صنعتي شهرک صنعتي پرند است و نکته مهم آن است که بدون دريافت تسهيلات در اين مسير گام برداشته است.

 

کارخانه آرد طلايي پرند، الگويي در شهرستان رباط کريم

فرماندار شهرستان رباط کريم گفت: کارخانه آرد طلايي پرند در طول شبانهروز 400 تن توليد انواع آرد دارد و يکي از افتخارات شهرستان رباط کريم است که توانستيم پس از انقلاب شکوهمند اسلامي، تبديل به يک شهر صنعتي شويم.

نظام ملکشاهي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: شهرستان رباط کريم در تمام خاورميانه به عنوان يک شهر صنعتي زبانزد شده زيرا صادرات از اين شهرستان، در حدود 200 ميليون دلار است.

وي افزود: علت اينکه جلسات ستاد تسهيل و شوراي فرهنگ عمومي را در کارخانهها برگزار ميکنيم، اين است که از ايثارگران اقتصادي و سرمايهگذاران سپاسگزاري نماييم.

فرماندار شهرستان رباط کريم با اشاره به سال جهش اقتصادي تصريح کرد: با توجه به اينکه مقام معظم رهبري سال جاري را به عنوان سال جهش اقتصادي نامگذاري کردهاند، درصدد برآمديم تا از مشکلات و دغدغههاي توليدکنندگان و جهادگران اقتصادي مطلع شده و بررسي کنيم و از سوي ديگر با تلاش اين عزيزان، اشتغال پايدار داشته باشيم.

وي در پايان گفت: با توجه به تحريمها و شيوع کرونا، هيچ کارگري بيکار نشد و بدين ترتيب ما توانستيم جهش 65 درصدي داشته باشيم و اشتغالزايي هم 22 درصد رونق گرفت و بخش خصوصي مانند کارخانه آرد طلايي پرند، از توان مالي خود استفاده کرد و شايسته است که از اين توليدکنندگان براي افزايش توليد، تقدير کنيم و زمينه جذب سرمايهگذاري و اشتغال بيشتري داشته باشيم تا در رفع تحريمها نيز اثرگذار باشيم.