ارسال به دوست  نسخه چاپي 

چشم‌انداز غلات استرالیا

استرالیا که به دلیل نقش قابل توجه خود در بازار جهانی غلات شناخته می‌شود، انتظار می‌رود در سال 2024-2023 پس از رکورد قابل توجه برداشت در سال قبل، شاهد کاهش جزئی در تولید غلات باشد.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از millermagazine، وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) کاهش تولید گندم، جو و سورگوم استرالیا را پیشبینی میکند که تحت تأثیر عواملی مانند خشکسالی پیشبینیشده و تصمیمات کشاورزان است. با این حال، با وجود پیشبینی‌های کاهشی، تولید غلات استرالیا همچنان قوی و چشم‌انداز صادرات همچنان مطلوب است.

امنیت غذایی همچنان یک نگرانی اساسی برای تمام کشورها در سراسر جهان است زیرا جمعیت جهان به طور تصاعدی در حال افزایش است. در میان این چالش‌ها، استرالیا به عنوان یک کشور اصلی در تضمین امنیت غذایی جهانی از طریق تولید قابل توجه غلات و صادرات قوی ظاهر شده است.

استرالیا دارای چندین ویژگی است که اهمیت آن را در امنیت غذایی جهانی افزایش داده است؛ گستره وسیع زمین‌های قابل کشت، شرایط آب و هوایی مطلوب و شیوه‌های کشاورزی پیشرفته به افزایش پتانسیل کشاورزی آن کمک می‌کند. 

علاوه بر این، اقدامات سختگیرانه در خصوص امنیت زیستی کشور و تعهد به شیوه‌های کشاورزی پایدار، استرالیا را به عنوان منبع قابل اعتماد تولید محصولات غذایی با کیفیت بالا معرفی کرده است.

صنعت غلات استرالیا به عنوان یک ستون اصلی در بخش پررونق کشاورزی این کشور حضور دارد و نقشی حیاتی در امنیت غذایی داخلی و عرضه جهانی غذا ایفا می‌کند. 

فراوانی زمین‌های قابل کشت و آب و هوای مطلوب استرالیا، آن را به یک تولیدکننده اصلی محصولات کشاورزی تبدیل کرده است که اغلب از این کشور به عنوان «سبد نان جنوب» یاد می‌شود. 

صنعت غلات کشور دارای طیفی وسیع از محصولات زراعی از جمله گندم، جو، کلزا، سورگوم و حبوبات است. این محصولات در مناطق مختلف پرورش می‌یابند که گندم، برجسته‌ترین آن‌ها است. 

تولید مطلوب غلات استرالیا در نتیجه تکنیک‌های کارآمد کشت، پذیرش فناوری‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه نوآورانه مشخص می‌شود.

این کشور همواره در میان صادرکنندگان برتر غلات در جهان قرار دارد و بازارهای وارداتی عمده‌ای را در سراسر آسیا، خاورمیانه و آفریقا تأمین می‌کند. 

صادرات این کشور نه تنها تقاضای رو به رشد برای اقلام غذایی اصلی را برآورده میکند بلکه در تولیدات خوراک دام نیز پیشرو است و به در دسترس بودن تولیدات پروتئینی در سراسر جهان نیز کمک میکند. 

نزدیکی جغرافیایی استرالیا به آسیا، یک مزیت استراتژیک برای تأمین نیازهای غذایی فزاینده این قاره است. رشد سریع جمعیت، به ویژه در کشورهایی مانند چین و هند، نیازی روزافزون به واردات غلات ایجاد کرده است. توانایی استرالیا به عنوان تأمین‌کننده غلات با کیفیت بالا، آن را به عنوان یک ستون حیاتی در تأمین مواد غذایی منطقه قرار می‌دهد.

 

تولید و صادرات گندم

 

تولید گندم استرالیا برای امنیت غذایی جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. گندم استرالیایی با بازده مطلوب همیشگی و کیفیت برتر در سراسر جهان مورد توجه است. 

صنعت گندم کشور به واسطه شیوه‌های کشاورزی نوآورانه، اصلاح پیشرفته نباتات و تحقیقات مداوم برای افزایش بهره‌وری و سازگاری با شرایط آب و هوایی در حال تغییر، هدایت شده و به پیش میرود.

وزارت کشاورزی ایالات متحده، پیشبینی میکند که تولید گندم استرالیا در سال 2024-2023 به 29 میلیون متریک تن برسد که نسبت به رکورد 39/2 میلیون تنی در سال گذشته کمتر است. 

شرایط مطلوب و رطوبت کافی خاک و بارندگی‌های اوایل پاییز، شروع خوبی را برای کاشت گندم فراهم می‌کند اما پیش‌بینی بارش‌های کمتر از حد متوسط ​​در ماه‌های آینده، ممکن است بر بازده تأثیر بگذارد. 

انتظار می‌رود مصرف گندم، بدون تغییر در میزان مصرف برای آسیاب و خوراک دام، حدود 8/5 میلیون متریک تن ثابت بماند.

پیش‌بینی می‌شود صادرات گندم استرالیا در فصل 2024-2023 به 23 میلیون متریک تن کاهش یابد که نشان‌دهنده کاهش 7 میلیون متریک تنی نسبت به برنامه صادرات 30 میلیون متریک تنی در سال قبل است. با وجود کاهش، این حجم صادرات همچنان پنجمین صادرات بزرگ این کشور خواهد بود. 

کاهش صادرات، در درجه اول ناشی از کاهش در تولید است. با این حال، انتظار میرود در دسترس بودن تجهیزات مناسب حملونقل و تقاضای قوی جهانی، از صادرات حمایت کند. مقاصد اصلی محموله‌های صادراتی این کشور شامل چین، کره جنوبی، اندونزی و فیلیپین است.

پیش‌بینی می‌شود که ذخایر نهایی گندم استرالیا در سال 2024-2023 با کاهش تولید، تقاضای جهانی قوی و افزایش صادرات در سال 2023-2022 کاهش یابد. طبق پیشبینی‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده، ذخایر پایانی سال 2024-2023 از 4/3 میلیون متریک تن به 2 میلیون متریک تن کاهش خواهد یافت.

 

جو

 

جو یکی دیگر از غلات اصلی است که به وفور در استرالیا تولید می‌شود. محصولات جو این کشور عمدتاً برای مصارف خوراک دام استفاده می‌شود. 

صادرات جو استرالیا تقاضا برای خوراک دام در سراسر جهان را تأمین و موقعیت این کشور در کمک به حفظ امنیت غذایی جهانی را تقویت می‌کند.

پیشبینی میشود که تولید جو استرالیا در فصل 2024-2023 کاهش یابد و به 10 میلیون متریک تن در مقایسه با تولید 14/1 میلیون متریک تن در سال قبل برسد. 

این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش سطح زیر کشت و اولویت کشاورزان برای کاشت گندم است. تخمین زده می‌شود که صادرات جو به 5 میلیون تن برسد که نسبت به برآورد سال گذشته، 3 میلیون تن کاهش یافته است. با وجود کاهش تولید و صادرات، تقاضای جهانی برای جو استرالیا ثابت است.

 

تولید و صادرات سورگوم

 

تولید سورگوم برای سال 2024-2023، 1/6 میلیون تن پیش‌بینی شده است که نسبت به برآورد سال قبل، 900 هزار تن کاهش یافته است. انتظار می‌رود صادرات سورگوم نیز به 1/5 میلیون متریک برسد و عمدتاً هم به چین صادر می‌شود که از گذشته خریدار اصلی سورگوم استرالیا بوده است.

پیشبینی میشود صنعت غلات استرالیا در فصل 2024-2023، به دنبال برداشتهای استثنایی سال گذشته، کاهشی اندک را در تولید تجربه کند. 

آب و هوای خشک و تصمیم کشاورزان برای کاهش سطح زیر کشت باعث کاهش تولید گندم، جو و سورگوم می‌شود. با این حال، استرالیا یک ستون مهم در بازار جهانی غلات باقی میماند و چشمانداز صادرات، علیرغم کاهش جزئی، همچنان قوی است. تقاضای مداوم جهانی، به ویژه از بازار‌های کلیدی مانند چین، از موقعیت استرالیا به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد غلات با‌کیفیت، پشتیبانی می‌کند.