ارسال به دوست  نسخه چاپي 

گزارش فائو، خبر از ناامنی غذایی می‌دهد

در حالی که اجلاس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDS) در هجدهم سپتامبر در نیویورک برگزار شد و سران کشورها و دولت‌ها از سراسر جهان را گرد هم آورد، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد شاخص‌های SDS غذا و کشاورزی تحت تأثیر شوک‌های متعدد و در وضعیت بحرانی قرار دارند.

 

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از worldgrain، نتایج اصلی این گزارش این است که اثرات ماندگار همهگیری کرونا، جنگ در برخی نقاط جهان، تورم بالا و تشدید بحران آبوهوایی، میزان جمعیت جهان را که با گرسنگی مزمن مواجه هستند، به 9/2 درصد در سال 2022 رسانده که نسبت به 7/9 درصد در سال 2015 افزایش یافته است. 

در این گزارش آمده است که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی متوقف شده است، هیچ پیشرفتی در حفظ منابع حیوانی وجود ندارد و مساحت جنگل‌ها در سراسر جهان همچنان در حال کاهش است.

این گزارش بر شاخصهای منتخب در 8 مورد از اهداف SDG تمرکز دارد که در اجلاس سران سازمان ملل در نیویورک در سال 2015 به تصویب رسید.

شیوع سوءتغذیه در جهان هنوز بسیار بالاتر از سطح قبل از همهگیری کرونا است. به همین ترتیب، ناامنی غذایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و از 3/25 درصد جمعیت جهان در سال 2019 به 6/29 درصد در سال 2022 رسیده است.

در سال 2021، سهم کشورهایی که با قیمت‌های متوسط ​​تا غیرعادی مواد غذایی مواجه بودند، 21/5 درصد بود که نسبت به رکورد 48 درصد در سال 2020 کاهش داشت. با این حال، این رقم همچنان بالاتر از میانگین سال‌های 2015 تا 2019 با 15/2 درصد است که نشان‌دهنده افزایش مداوم قیمت مواد غذایی است. قیمتها، عمدتاً با افزایش هزینههای تولید و حمل و نقل به دلیل کودها و انرژی گران‌تر هدایت میشوند.

خسارات به کشاورزی که مستقیماً به بلایای طبیعی نسبت داده می‌شود نیز هم از نظر فراوانی و هم از نظر شدت، در حال افزایش است و بر اساس داده‌های 22 کشور در سال 2021، به 19/3 میلیارد دلار رسیده است. درصد مواد غذایی از دست رفته پس از برداشت در مزارع، حملونقل، ذخیرهسازی، فروش عمده و فراوری در سال 2021 در سطح جهان، 13/2 درصد تخمین زده میشود.

در این اجلاس، اجرای دستور کار برای توسعه پایدار که شامل 17 هدف است و باید تا پایان این دهه به آن دست یافت، به بحث گذاشته شد.