ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

چالش دولت در پرداخت وجوه گندم‌کاران تکرار نشود

کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم معتقد است که این مجلس توانسته است اقداماتی قابل توجه را در حوزه نرخ خرید تضمینی در دستور کار قرار دهد.

 

دکتر اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس باور دارد که تشکیل شورای قیمت‌گذاری در ایجاد انگیزه و ترغیب کشاورزان به کشت گندم، مؤثر است.

این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها، خودکفایی در تولید گندم است. در این میان، تمام راهکارها و سازوکارهایی که دولت در دستور کار قرار داد و نیز راه‌اندازی شورای قیمت‌گذاری، اقدامی بسیار مؤثری بود.

وی افزود: در شورای قیمت‌گذاری، درصدد برآمدیم که از تمام تشکل‌ها و سندیکاها، نماینده‌ای حضور داشته باشد تا قیمت‌گذاری بر مبنای نیاز امروز کشاورزان و کشور انجام شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: متأسفانه آنچه مشاهده می‌شود، علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس، دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم موافقت نکرد اما پیشنهاد می‌شود تا مبلغ هزار و پانصد تومان را به عنوان تشویقی برای گندم‌کاران در دستور کار قرار دهند.

اعظمی ساردویی در پایان گفت: دولت در سال 1402 در پرداخت وجوه به گندم‌کاران با چالش‌های بسیاری مواجه بود و امیدواریم که در سال 1403 با کمترین چالش مواجه شود.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران