ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نظر مثبت نمايندگان مجلس براي حذف يارانه نان به کرسي ننشست!/ تلاش مجلس براي ساماندهي آرد و نان بي‌ثمر ماند

مجلس يازدهم برنامه‌هايي در راستاي حمايت از گندم‌کاران در دستور کار خود قرار داد و توانست تا حدودي در اصلاح خريد تضميني گندم، نقش بسزايي داشته باشد، در اين ميان اما نان که قوت اصلي مردم ايران است، همچنان در سردرگمي به سر مي‌برد و موضوعي است که از مجلس نهم تاکنون، بارها از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده است.

 

 

بهمن اوسطي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس درباره متولي نان گفت: شرح وظايف متوليان نان مشخص است، حوزه توليد بر عهده وزارت جهاد کشاورزي و حوزه تامين برعهده وزارت صمت و در قالب تمرکز، وظايف هر دو وزارتخانه مشخص شده است.

به گفته وي، آنچه در اين زمينه نياز به بازنگري دارد، حوزه نظارت است و با توجه به يارانه سنگيني که به حوزه آرد و نان پرداخت ميشود، توجه به عملکرد چرخه توليد آرد و نان ضرورت دارد.

وي اظهار کرد: سالانه يارانه سنگيني به زنجيره توليد نان پرداخت ميکنيم اما بهتر است که در کنار انگيزه بخشيدن به کشاورزان گندمکار، اين بار يارانه را از اين بخش برداشته و به سمت مردم سوق دهيم.

در ادامه سيداحمد رسولينژاد، نايب رئيس اول کميسيون صنايع و معادن مجلس، عدم نظارتها را آشفتگي بخش آرد و نان کشور دانست و با اشاره به اينکه نان دغدغه اصلي کميسيون صنايع و معادن مجلس است، گفت: تشديد نظارتها در بخش آرد و نان ضرورت دارد، نبايد افزايش قيمت نان باعث شود مشکلي براي مردم ايجاد شود و کميسيون صنايع و معادن مجلس پيگير چالشهاي آرد و نان است و در اين راستا چنانچه مسئولي همکاري نکند، به شدت به وي تذکر خواهيم داد.

حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره موضوع متولي نان در مجلس يازدهم بيان کرد: پيشنهاد کرديم که چرخه توليد آرد و نان، بازنگري شود، قيمت آرد را آزاد کنيم و عدد بسيار سنگين يارانه نان را که در حدود 20 هزار ميليارد تومان است، در سفره مردم هزينه کنيم.

وي افزود: از آنجا که آزاد کردن نرخ آرد منجر به افزايش نرخ نان و تشديد گراني در بازار ميشود، با اين طرح موافقت نشد.

نوروزي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس نيز مشکل اصلي چرخه توليد آرد و نان را يارانه نان دانست و در اين باره اظهار کرد: با وجود سوبسيد بسيار زيادي که به اين چرخه داده ميشود، کيفيت نان مطلوب نيست و اين در حالي است که مشکلات توليد بسيار زياد است.

وي افزود: به نظر ميآيد با حذف يارانه اين بخش و پرداخت آن به مردم، ميتوان بخشي از مشکل توليد آرد و نان در کشور را ساماندهي کرد ضمن آنکه مردم به دنبال نان باکيفيت هستند.

نماينده مردم استان گلستان با ابراز نارضايتي از کيفيت نان در اين منطقه گفت: عليرغم اينکه اين استان بهترين گندم را دارد اما ما مشکل کيفيت نان را شاهد هستيم که در مجموع، دليل آن پرداخت سوبسيد به چرخه توليد نان است.

تمام نمايندگان مجلس که با آنها گفتوگوهايي کوتاه انجام داديم، يک نظر داشتند و آن هم حذف يارانه آرد و نان بود اما بايد ديد که در دولت بعدي، چه تصميمي در اين خصوص گرفته خواهد شد.