ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نان بدون خميرمايه، قابل خوردن نيست/ اتحاديه‌هاي نانوايان را براي تامين خميرمايه همراهي کنيد

عمل تخمير در فرايند پخت نان، يکي از عوامل مهم و قابل توجه است. در سال‌هاي اخير همواره اخباري مبني بر استفاده از افزودني‌هاي غيرمجاز در نان منتشر شده است که دستگاه حاکميت و حتي بخش خصوصي علي‌رغم تلاش‌هاي بسيار نتوانسته‌اند به کل مانع استفاده از اين افزودني‌هاي غيرمجاز در فرايند پخت نان شوند.

 

چند سالي است که شرکتهاي مختلف به دنبال توليد انواع خميرمايهها براي توليد نانهاي سنتي هستند؛ مادهاي که مصرف آن در فرهنگ نان ايراني، عمري بسيار طولاني دارد بنابراين ايرانيها با مصرف آن در فرايند پخت نان، غريبه نيستند.

سال گذشته بود که اعلام افزايش نرخ خميرمايه، موج اعتراضاتي را از سوي نانوايان و اتحاديهها به دنبال داشت اما در سال جاري تاکنون شرايط مساعد است و نانوايان توانستهاند از خميرمايههاي مورد نياز خود در توليد نان استفاده کنند. وقتي با نانوايان از کيفيت خميرمايه صحبت ميکنيم، آنها هم خواستههايي دارند البته ناگفته نماند اين روزها آنها از کيفيت خميرمايهها رضايت دارند اما خواستهشان چيز ديگري است که در ادامه نظر چند تن از رؤساي اتحاديههاي نانوايان را در اين باره ميخوانيم. 

نصيري، رئيس اتحاديه نانوايان کرج درباره کيفيت خميرمايه گفت: کيفيت خميرمايه خوب است اما به نسبت پارسال، افزايش قيمت داشتيم البته اگر اين روزها خميرمايه نباشد، پخت نان سخت ميشود بنابراين خميرمايه براي نانوايان حياتي است.

وي درباره تامين خميرمايه براي نانوايان کرجي بيان کرد: در اتحاديه مباشري داريم که از طريق آن، خميرمايه را براي نانوايان تامين ميکنيم و همه تلاش ما بر اين است که خميرمايه با کيفيت مطلوب به دست نانوايان کرج برسد و تنها خواستهمان اين است که ثبات کيفيت خميرمايهها حفظ شود.

اسدي، رئيس اتحاديه نانوايان سنندج هم با اشاره به عدم موفقيت اين اتحاديه در ايجاد نمايندگي براي توزيع خميرمايه گفت: متاسفانه عليرغم تلاشهاي بسياري که داشتيم، اجازه ندادند خميرمايه از سوي اتحاديه نانوايان سنندج توزيع شود.

وي افزود: از کيفيت خميرمايه راضي هستيم و اين ماده نقش بسزايي در افزايش کيفيت نان دارد.

اسدي با بيان اينکه خميرمايه جزو مايحتاج اصلي نانوايان است، تقاضا کرد که اجازه دهند خميرمايه از سوي اتحاديه نانوايان توزيع شود.

در اين گزارش اشاره شد که خميرمايه تاثير بسزايي در افزايش کيفيت نان دارد بنابراين ميتوان با ايجاد راهکارهايي مؤثر، دسترسي نانوايان به خميرمايه را آسانتر کرد.