ارسال به دوست  نسخه چاپي 

چين و چالش ذرت گران‌قيمت و بازار صعودي گندم/ افزايش قيمت گندم در بازار جهاني

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، با وجود توليد بي‌سابقه، بازار جهاني گندم در سال 2021 با قيمت‌هاي در حال افزايش شروع شده که عمدتا ناشي از عطش چين براي غلات است و با اقدامات روسيه براي محدود کردن صادرات و قيمت بالاي ذرت براي خواربار، فشارها براي بالارفتن قيمت‌ها حفظ مي‌شود.

 

وزارت کشاورزي ايالات متحده (USDA) در 11 فوريه برابر با 23 بهمن 99 در گزارش «غلات: بازارهاي جهاني و تجارت» اعلام کرد که قيمت گندم بر اساس آخرين برآورد عرضه و تقاضاي کشاورزي جهاني در ماه پيش از آن، افزايش يافته است چرا که در بيشتر کشورهاي بزرگ صادرکننده به دليل افزايش مصرف جهاني، ذخاير گندم کاهش يافته و قيمت ذرت و سويا نيز با افزايش مداوم همراه بوده است.

اين وزراتخانه همچنين بيان کرد که بر اساس اعلاميههاي سياستگذاري تأثيرگذار بر صادرات غلات، روسيه شاهد چشمگيرترين صعود بود.

در اين گزارش آمده است که کانادا و ايالات متحده گرانترين مبدا هستند که بخشي از آن به دليل مقدار کمتر گندم پيشبيني شده موجود در انبار و صادرات پرقدرت است.

شوراي بينالمللي غلات در گزارش بازار غلات که در 14 ژانويه برابر با 25 دي ماه 99 منتشر کرده بود، اعلام نمود که قيمت گندم نسبت به گزارش قبلي که در 26 نوامبر 2020 برابر با ششم آذرماه 99 منتشر شده بود، 9 درصد افزايش داشته که بالاترين سطح قيمت از اواخر سال 2014 است.

در گزارش شوراي بينالمللي غلات آمده است که در حالي که برخي از حمايتها از بنيادهاي مرتبط با گندم ادامه داشته، افزايش ارزش گندم تا حدي در پاسخ به افزايش قيمت ذرت و دانه سويا بوده است.

اين گزارش همچنين اعلام ميکند همانطور که ميزان برداشت محصول در نيمکره جنوبي سرعت مييافت، انتظارات افت توليد در آرژانتين نيز حمايتهايي را ميسر ميکرد. با اين حال، اين امر با  نتايج بهتر از حد انتظار در استراليا جبران شد. در حالي که تاييد شده که برداشت گندم روسيه، يکي از بزرگترين برداشتهاي محصول در تاريخ بوده است اما ترديدهايي در مورد پيامد قيمتها در پي از اخباري که گفته ميشد صادرات روسيه از اواسط فوريه مشمول سهميه/ماليات ميشود، وجود دارد.

تشديد مازاد صادرات در اتحاديه اروپا و اوکراين به روند کلي صعودي بازار کمک کرد. با اين حال، بيشتر تمرکزها متوجه چشماندازهاي محصولات جديد و حمايت اضافي قيمت در ماه گذشته شد که ناشي از نگراني در مورد شروع نهچندان ايدهآل فصول کاشت 2022-2021 در ايالات متحده و روسيه است که به طور بالقوه قابليتهاي صادرات محصولات جديد را در آن مبداها کاهش ميدهد.

پيشبيني شوراي بينالمللي غلات براي محصول گندم در سالهاي 2022-2021، رکورد 791 ميليون تن است که 3 درصد بيشتر از سالهاي 2021-2020 است.

گزارش برآورد عرضه و تقاضاي کشاورزي جهاني منتشر شده از سوي وزارت کشاورزي ايالات متحده در نهم فوريه برابر با 21 بهمن 99، چشمانداز جهاني گندم در سالهاي 2021-2020 را با ذخيره بيشتر، مصرف بيشتر، صادرات بيشتر و موجودي کمتر توصيف ميکند. ذخاير گندم تا 800 هزار تن افزايش يافته و به ميزان 1/073 ميليارد تن رسيده است. توليد جهاني به بيش از 733/4 ميليون تن افزايش يافته است زيرا افزايش توليد در قزاقستان بيش از کاهش توليد در پاکستان و آرژانتين است.

اين گزارش همچنين اعلام کرد که مصرف جهاني در سالهاي 2021-2020 به ميزان 8/8 ميليون تن افزايش يافته و به رقم 769/3 ميليون تن رسيده است که اکثرا از آن براي خوراک استفاده شده و باقي آن براي چين و استفاده رو به افزايش غذا، بذر و مصرف صنعتي در هند است.

وزارت کشاورزي ايالات متحده همچنين خاطرنشان کرد که خوراک و ساير مصارف چين در سالهاي 2021-2020 به رکورد 30 ميليون تن افزايش پيدا کرد و از رکورد قبلي آن يعني 26 ميليون تن در سالهاي 2013-2012 فراتر رفت. قيمت داخلي ذرت چين همچنان نسبت به گندم بيشتر است که اين امر باعث تشويق بيشتر به استفاده از گندم براي خوراک ميشود.

اين وزارتخانه همچنين پيشبينياش براي تجارت جهاني در سالهاي 2021-2020 را با افزايش صادرات براي 27 عضو اتحاديه اروپا و بريتانيا و توليد قزاقستان که کاهش توليد در آرژانتين را خنثي ميکند، 1/1 ميليون تن افزايش داد و به 194/8 ميليون تن رساند.

اين گزارش در ادامه نشان ميدهد که بيشترين تغيير در واردات در اين ماه متعلق به چين است که با سرعتي بالا به 10 ميليون تن افزايش پيدا ميکند. پيشبيني شده است که در سال 2021-2020، ذخيره جهاني گندم، 9 ميليون تن کاهش داشته باشد و به ميزان 304/2 ميليون تن برسد که بيشتر اين کاهش به دليل افزايش مصرف چين و هند است. گرچه موجودي جهاني گندم با چين و هند که به ترتيب 51 و 9 درصد از کل موجودي را در اختيار دارند، در بالاترين ميزان خود باقي مانده است.