ارسال به دوست  نسخه چاپي 

محدوديت صادرات غلات، خساراتي به دنبال دارد

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، محدوديت در صادرات غلات در ماه‌هاي اول بيماري همه‌گير کوويد 19 از سوي روسيه و قزاقستان، باعث قطع زنجيره تامين مواد غذايي در بسياري از کشورها در سال 2020 شد اما سوال اين است که اين وضعيت در سال 2021 بهبود خواهد يافت؟

 

در مارس 2020، فعالان بازار محلي ادعا کردند که اعمال اين محدوديتها از سمت قزاقستان، باعث ايجاد قحطي و گرسنگي در کشورهاي همسايه خواهد شد.

با گذشت يک سال از اين بيماري همهگير، همچنان ترس از تامين مواد غذايي و غلات در برخي کشورها وجود دارد زيرا محدوديتهاي جديد در صادرات غلات و مواد غذايي، باعث افزايش قيمتها شده است.

رشتنيکوف، وزير توسعه اقتصادي روسيه در نشست اخير خود گفت: وزارت توسعه اقتصادي روسيه، پيشنهادي مبني بر تحميل ماليات 25 يورويي براي صادرات گندم از 15 فوريه تا 30 ژوئن را به دولت ارائه کرده است.

زلوچفسکي، رئيس اتحاديه غلات روسيه نيز بيان کرد: انتظار داشتيم روسيه 51 تن غلات را که شامل 40 تن گندم بود، در سال 2021-2020 صادر کند اما اين رقم ماليات، مانع اين کار شد.

 

ترکمنستان با کمبود غلات مواجه است

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، در سال 2020 در ترکمنستان تلاشها جهت برداشت محصول، شدت يافت به طوري که دولت مجبور شد براي جلوگيري از پنهان کردن محصولات برداشت شده از سوي کشاورزان، براساس  TIHRبراي برداشت محصول يک مجري قانون بگذارد.

به گفته سخنگوي TIHR، درست قبل از آغاز کار برداشت، مقامات منطقهاي، پليس و اداره ماليات، از تمامي مزارع در حال کار،  بازديد کردند تا کارگاههاي آسيابشان تعطيل گردد و تمامي غلات در انبارهاي دولتي ذخيره گردد.

براي مبارزه با کمبود غلات، دولت به زمينهاي دولتي دستور داد تا محصولات خود را نسبت به سال قبل افزايش دهند که البته به گفته کشاورزان محلي، اهداف تعيين شده از سوي دولت، به دور از عقل و واقعيت بوده است.

رئيس جمهور ترکمنستان در گفتوگو با کشاورزان بر اين نکته تاکيد کرد که ميتوان به طور ميانگين در هر هکتار، ميزان برداشت غلات را به 5/4 تن افزايش داد اين در حالي است که رقم حقيقي بين 7/3 تا 8/3 تن است.

ترکمنستان 4/1 ميليون تن گندم جمعآوري کرده است در حالي که در سالهاي قبل، مقامات دولتي ميزان نياز داخلي را 6/1تا 7/1 تن تخمين زده بودند. شهروندان محلي نيز با کمبود غذا مواجه هستند که اين کمبود مواد غذايي نشات گرفته از وضعيت بازار داخلي غلات است.

شايان ذکر است در ماه مي 2020، دولت براي تضمين تامين امنيت غذايي ملت، سيستم تمبرهاي غذايي را ارائه کرد.

به گفته کاريتونوا، کارشناس مرکز تحقيقات بحرانهاي بينالمللي، ايران، روسيه و قزاقستان که قبلا توانستهاند در شرايط بحراني اينچنيني، کشورشان را با ذخاير غلات نجات دهند، اکنون به علت همهگيري قادر به فراهم کردن مجدد چنين موقعيتي نيستند

 

تاجيکستان و قرقيزستان، خود را براي قحطي آماده کردهاند!

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، تاجيکستان و قرقيزستان خود را براي قحطي آماده کردهاند اين در حالي است که ديگر کشورهاي آسياي ميانه نيز با مشکلات بزرگ اقتصادي در حال دست و پنجه نرم کردن هستند و بر اساس گزارشهاي به دست آمده، موانع تجاري بازار جهاني، هزاران خانوار را در آستانه قحطيزدگي قرار خواهد داد.

چونشارويف، اقتصاددان تاجيكستاني اذعان کرد: ما براي وارد کردن برخي محصولات، نيازمند ارز هستيم.

به گفته وي، ارزش واردات، سه برابر ارزش صادرات است و تاجيکستان با کمبود 3 ميليارد دلار ارز در سال مواجه است و اين کمبود ارز تنها با معاملات مهاجران جبران ميشود و اين بدين معنا است که امنيت تامين مواد غذايي، تنها به انتقالات مهاجران وابسته است.

در 9 ماه اول سال 2020، تاجيکستان 650 هزار تن گندم وارد کرد که بيشتر آن از روسيه و قزاقستان بود اما اکنون فعالان بازار محلي نگران ميزان سهميه صادراتي در سال 2021 هستند.

به گفته يک کشاورز تاجيکستاني، به نظر ميرسد که سياست حمايت از توليد داخلي، براي آرام کردن بازار داخلي است اما بيشتر به داغتر شدن بازار غلات در اين ناحيه کمک ميکند.

قيمتهاي صادرات غلات در جهان به دلار افزايش پيدا ميکند اما در تاجيکستان به دليل کاهش ارزش پول، قيمتها دچار جهش ميشوند و اين موضوع همه چيز را تحت تاثير قرار ميدهد و علت، اين است که بودجه دولت کاهش يافته و دولت نميتواند ميليونها نفر را که در مرز گرسنگي قرار گرفتهاند، از اين وضعيت نجات دهد. درواقع دولت نميداند براي رهايي از اين وضعيت، چه کاري بايد انجام دهد.

تحقيقات واحد اطلاعات اکونوميست، حاکي از آن است که قبل از اين همهگيري، در تاجيکستان به طور ميانگين هر فرد دچار کمبود 223 کالري بود اما در ازبکستان اين رقم 17 و در قزاقستان 27 کالري بوده است. دولت قرقيزستان اعلام کرده براي مقابله با شرايط مشابه، قصد دارد براي تامين تقاضاهاي داخلي، برداشت داخلي را تا يک ميليون تن افزايش دهد.

وزير کشاورزي قرقيزستان در يک نشست خبري در سال 2020 اعلام کرد که برداشت محصول  به 700 هزار تن خواهد رسيد و مطمئنا اين رقم در سال 2021، يک ميليون تن خواهد بود بنابراين قصد دارند زمينهاي کشاورزي را تا 300 هزار هکتار افزايش دهند.

قرقيزستان با چالشهايي نظير چالشهاي ترکمنستان و تاجيکستان ازجمله افزايش بيرويه قيمتها و تورم بالا روبهرو است البته ناگفته نماند که اين همهگيري ميتواند به سهولت کشاورزي را در تاجيکستان، ترکمنستان، قرقيزستان و ازبکستان به خطر بيندازد زيرا اين کشورها تماما به واردات بذر و تجهيزات مربوط به کشاورزي وابسته هستند و از طرفي، وجهي براي پرداخت هزينههاي آن ندارند.