ارسال به دوست  نسخه چاپي 

با راه اندازی نمایندگی اتاق ایران و برزیل، بستر براي صادرات فرآورده هاي آردي تقويت خواهد شد

رئيس اتاق بازرگاني ايران و برزيل گفت: با تشکيل کميسيونهاي اتاق بازرگاني ايران و برزيل براي بهره گيري از ظرفيتهاي صنعت ماکاروني استفاده خواهيم کرد.

 

عامريان در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي گفت: تا کنون واردات گندم از برزيل انجام نشده است. بيشترين واردات درباره کالاهاي اساسي سويا، ذرت و گوشت بوده است.

وي افزود: در حدود 4 ميليارد دلار نهاده از کشور برزيل واردات انجام ميشود و چندين سال است که کشت فراسرزميني توسط شرکتهاي ايراني در کشور برزيل انجام ميشود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به کشت فراسرزميني بيان کرد: زمينهاي کشت فراسرزميني بيشتر در مناطق پرباران انجام ميشود که بيشتر براي توليد ذرت، سويا است. بيشتر زمينهاي کشاورزي برزيل بيشتر از طريق باران آبياري ميشود اما تا کنون درباره تعامل در واردات گندم برزيل به ايران مشاهده نشده است.

وي در ادامه با بيان اينکه در آبانماه نمايندگي اتاق بازرگاني ايران و برزيل در اين کشور بازگشايي خواهد شد، تصريح کرد: کميسيونهايي که در اتاق ايران و بزريل تشکيل خواهد شد، به دنبال آن هستند که با گفتوگو با تجار برزيل از ظرفيتهاي صنعت ماکاروني استفاده کنند تا بتوانيم از ظرفيتهاي صادراتي ايران استفاده کنيم.