ارسال به دوست  نسخه چاپي 

در جلسه طرح سپاس از نانوایان کرمانی مطرح شد:

نانوایان و آسیابانان کرمانی، همقدم و همگام با یکدیگر

استان کرمان این‌بار میزبان نانوایانی بود که به گفته مسئولین استان صبحگاهان در نانوایی پای تنور حاضر می‌شوند و تا پاسی از شب تنور نانوایی آنها روشن است و به پاس تمام تلاش آنها از میان ۲۷۰۰ واحد نانوایی از ۱۰ نانوای برتر در شهرستان‌های مختلف استان کرمان تقدیر به عمل آورد و تا با اهدای لوح تقدیری به آنها یادآور شود که مسئولین قدردان زحمات نانوایان هستند.

 

در این نشست، ماهری مدیرکل اداره کل غله استان کرمان گفت: امسال سال سختی را به لحاظ خشکسالی سپری کردیم، به گونهای که یک سوم از گندم استان را از دست دادیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر چالشهای مرتبط با تحریم هم در صنعت آرد تاثیرگذار بود اما نانوایان و کارخانههای آرد با صبوری چالشها را پشت سر گذراندند.

ماهری بیان کرد: همانطور که میدانیم ۶۱ درصد از هزینههای نانوایان به تورم سطح جامعه مرتبط است و ۳۳ درصد آن مربوط به قیمت آرد است و کارخانههای آرد نیز با افزایش قیمت سبوس کیسههای آرد، تامین قطعات مشکلات عدیدهای را پشت سر میگذارند اما در مسیر تولید ایستادهاند.

 ماهری با بیان اینکه نانوایان نیاز به تبلیغ ندارند، تصریح کرد: خداوند به کارشان برکت میدهد و به همین دلیل است که در کمترین زمان مردم در صف نان میایستند، همکاران ما در صنعت معدن، علوم پزشکی، غذا و دارو و در تمامی ارگانها نحوه فعالیت نانوایان را رصد میکنند. از همه مهمتر وجدان کاری شما نانوایان است که در این میان خودنمایی میکند که دلیلی بر افزایش مشتری و تقاضای مردم است.

ماهری در پایان گفت: با توجه به میزان رصد هایی که از واحدهای نانوایی انجام دادیم بدون شک شمار نانوایان پیش از این تعدادی است که مورد تقدیر قرار میگیرند.

 در ادامه این نشست نخعی، رئیس انجمن صنفی کارخانههای آرد استان کرمان بیان کرد: نانوایان تا قبل از طلوع آفتاب در واحدهای نانوایی مشغول به کار هستند و تا پاسی از شب نیز به پختن نان ادامه میدهند، میتوان گفت که در استان کرمان بهترین نان تولید میشود که مرهون زحمات نانوایان و آسیابان آن صبور است.

وی ادامه داد: امیدواریم که مسئولان در اندیشه برطرف کردن مشکلات کارخانههای آردسازی هم باشند چرا که یک کارخانه آرد اگر بخواهد در ماه ۵ هزار تن آن تولید کند نیاز به ۵۰۰۰ کیسه دارد که هزینهای معادل هر کیسه ۳۵۰۰ تومان را باید بپردازد که منجر به مشکلات بسیاری برای آسیابانان شده است.

نخعی افزود: انبار قطعات کارخانههای آرد خالی شده است و دولت باید به دنبال راه چارهای برای جبران خسارتهای کارخانههای آرد باشد هرچند که گاهی مابهالتفاوتی را به آسیابانان پرداخت میکنند که باید بخشی از آن را به اداره دارایی بپردازیم.

نخعی خطاب به نانوایان گفت: ارزش کار شما را میدانیم و اگر گاهی در حمل آرد کم و کاستی وجود دارد باید بدانید که به دنبال رفع مشکلات هستیم تا در کمترین زمان ممکن آرد به نانواییها برسد.

درادامه این مراسم و در میان نانواهایی که از آنها تقدیر به عمل آمد، محمد رحمانی نانوای زرندی گفت: از سال ۱۳۵۵ وارد این حرفه شدم و با افتخار امروز میگویم که هر آنچه را که دارم از نانواخانه دارم چرا که برایم برکت دارد.

 وی ادامه داد: در هشت دوره مسئول اتحادیه نانوایان بودم نانوایان مشکلات بسیار زیادی را پشت سر گذراندهاند تا به این مرحله رسیدهاند. قیمت نان از هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در تمام مسیر نانوایان با تلاش خود لحظههای کاستی در تولید نان نداشتند تا نان به دست مردم برسد.

این نانوا بیان کرد: استان کرمان مهمترین قدم را در کاهش سرانه مصرف نان برداشت و اکنون میزان سرانه مصرف نان در استان کرمان ۶ کیلو گرم است باید به دنبال راهکارهایی برای تولید نان باکیفیت در استان کرمان باشیم و پیشنهاداتی را نیز در اینباره ارائه کردهایم که امیدواریم کارساز باشد.