ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل:

تخصیص گندم صنف و صنعت بر مبنای فعالیت سال گذشته است

مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: تخصیص سهمیه در استان بر اساس درجه‌بندی کارخانجات انجام می‌شود.

 

مهندس علی نوبخت در گفتوگو با نگاه هستی : با بیان اینکه از اواخر سال ۹۷ اتحادیه نانوایان استان با اعلام اینکه در سامانه اینترنتی خرید آرد سهمیه برخی کارخانجات سریعا به اتمام رسیده و نانوایان مجبور به خرید آرد از کارخانجات سطح پایینتر هستند، اجرای طرح سهمیه شناور برای آرد یارانهای نوع یک در کارگروه آرد و نان مطرح شد و بر اساس آن مقرر گردید ۵۰ درصد سهمیه کارخانجات بر مبنای درجه بندی و ۵۰ درصد مابقی بر مبنای رضایت مندی مشتری تخصیص داده شود.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح شکایتی در خصوص کیفیت آرد از سوی نانوایان اعلام نگردید، این امر به منظور ارتقا کیفیت آرد ونان اجرایی گردید ولی متاسفانه برخی صاحبان صنایع آرد استان همکاری لازم را نکردند . و نهایتا بر اساس رای دیوان عدالت اداری تخصیص سهمیه بر مبنای درجهبندی کارخانجات در استان اجرایی شد.

نوبخت ادامه داد:  در حال حاضر تخصیص سهمیه گندم یارانه ای نوع دو بر مبنای طرح سهمیه شناور است، و اینکه برخی کارخانه ها توان فروش ندارند مسئله ای است که باید از سوی خودشان بررسی و رفع گردد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل تصریح کرد:  البته اعتراضاتی هم در خصوص نحوه تخصیص گندم صنف و صنعت مطرح است، در این خصوص آسیابانان باید توجه داشته باشند که تخصیص گندم بر مبنای عملکرد سال گذشته شان است و بر این اساس کارخانجاتی که سال گذشته فعال نبودهاند سهمیه محدودتری دریافت خواهند کرد؛ البته ما این مسئله را کتبا به شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کردهایم و درخواست خود را مبنی بر تخصیص سهمیه بیشتر گندم صنف و صنعت به استان اردبیل مطرح نمودهایم.