ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس اداره کل غله استان ایلام مطرح کرد:

نظارت همه‌جانبه بر تولید کیفی آرد و نان در استان ایلام

رئیس اداره کل غله استان ایلام گفت: گندم استان ایلام از جمله گندم‌های کیفی در سطح کشور است و به همین دلیل نان استان ایلام مورد رضایت مردم است.

نادری در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی گفت: از آنجایی که کیفیت گندم کشت شده در استان ایلام بسیار مطلوب است، بنابراین گندم مورد نیاز کارخانهها از گندم داخلی تامین میشود و به همین دلیل ما مشکلی پیرامون موضوع کیفیت نداریم.

وی با اشاره به جلسههای کارگروه آرد و نان در اداره غله استان گفت: کارگروهی شامل کارشناسان اداره صنعت، معدن، اداره کل غله و دستگاههای مربوطه تشکیل شده است. در این کارگروه مشکلات پیرامون زنجیره تولید آرد و نان مطرح و بررسی میشود ضمن آنکه بازرسیهایی را هم در قالب کارگروه مشترک از واحدهای نانوایی و آردسازی در سطح استان داریم.

رئیس اداره کل غله استان ایلام با اشاره به تعامل این اداره کل با اداره استاندارد و اداره غذا دارو بیان کرد: در راستای اهمیت کیفیت آرد و نان در سطح استان، بازدیدهایی با حضور نمایندگان اداره استاندارد و غذا و دارو از واحدهای تولیدی آرد و نان انجام میشود. در استان نظارت همهجانبه بر تولید آرد و نان وجود دارد.