ارسال به دوست  نسخه چاپي 

Bartlett، پروژه ایجاد پایداری را آغاز کرد

به گزارش نگاه هستی به نقل از ورلد گرین، Bartlett یک پروژه پایداری را برای کاهش اثرات زیست‌محیطی تولید گندم کانزاس با مشارکت The Alliance for Sustainable Agriculture راه‌اندازی کرده است.

 

پروژه گندم قرمز سخت زمستانی Bartlett Kans با هدف هدایت نوآوری در شیوههای کشاورزی که انتشار گازهای گلخانهای را کاهش میدهد و به حفاظت از خاک کمک میکند، تشکیل شده است. Bartlett با تولیدکنندگان گندم کانزاس و سایر سهامداران برای کمک به ایجاد متدهای کشاورزی پایدار و کاهش اثرات زیستمحیطی کار کرده و سپس استراتژیهایی برای بهبود پایداری اجرا خواهد کرد. نتایج این پروژه با روشهای کشاورزی سنتی نیز مقایسه خواهد شد.

رئیس Bartlet مستقر در کانزاس گفت: ما از همکاری با مشتریان و شرکای خود برای بهبود نتایج زیستمحیطی و در عین حال افزایش پایداری کلی در زنجیرههای آسیاب و پخت محصول، خرسند هستیم. ما تعهدی قوی به بهبود مستمر داریم و مشتاقانه منتظر مشارکت و حمایت از تولیدکنندگان گندم کانزاس در بهینهسازی عملکرد پایداری آنها هستیم.