ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس مطرح کرد:

تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کالاهای اساسی و کشاورزی

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بخش خصوصی را می‌توان برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ترغیب کرد.

 

سیدمحسن دهنوی در گفتوگوی اختصاصی با نگاه هستی بیان کرد: اگر بخش خصوصی ترغیب به سرمایهگذاری در حوزه شرکتهای دانش‌‌بنیان و همچنین ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه شود و از سوی دیگر از معافیتهای مالی و عوارض بهرهمند گردد، میتواند نقش بسزایی در تقویت شرکتهای دانشبنیان داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر باید زیرساختها را برای فعالیت و سرمایهگذاری در این شرکتها ایجاد کرد. مهمترین کمک ما در ماده 10 بند الف، این بوده که خارج از چارچوب قانونی، ترک تشویقات انجام شود و طبق فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: «بارها تأکید کردم که شرکتهای دولتی، ترغیب بخش خصوصی نشوند»، الزام کردیم در شرایطی که بخش خصوصی توانایی سرمایهگذاری دارد، بخش دولتی به هیچ عنوان اجازه رقابت با بخش خصوصی را نداشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از رایزنی کشور صرف واردات کالاهای اساسی میشود، تصریح کرد: ما هیچگاه روی تکنولوژی و فناوری این حوزه سرمایهگذاری نکردیم و هیچ مشوق جدی برای شرکتهای این حوزه نداشتیم. کشوری که در سال حدود 8 میلیارد دلار ارز برای صنایع غذایی میدهد، با محاسبه این رقم اگر بخشی از آن با تحقیق و توسعه، در داخل و به حد نیاز کشور تولید میشد، میتوانستیم به نتیجه لازم برسیم اما با این روند به جایی نمیرسیم. ما گریزی جز رهایی از اقتصاد فعلی و رفتن به سمت اقتصاد دانشبنیان نداریم.

دهنوی ادامه داد: ما به دولت تکلیف کردیم عدد مالیات در این شرکتها را بررسی کند و اگر این 400 میلیارد مالیات، صرف تحقیق و توسعه میشود، این مالیات مشمول بخشش خواهد شد.

رئیس فراکسیون دانشبنیان مجلس در حمایت از اقتصاد دانشبنیان بیان کرد: ما معتقدیم که اگر بخشودگی مالیاتی شرکتهای دانشبنیان، ساماندهی شود، این شرکتها میتوانند فواید سرمایه‌‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را ببینند که برای اقتصاد آنها بسیار کارساز است.