ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگوی اختصاصی:

به دنبال تأمین و خرید گندم کیفی هستیم

معاون زراعت جهاد کشاورزی گفت: ایران به دلیل برخورداری از تنوع آب و هوایی، از نظر تولید گندم کیفی با مشکل مواجه نیست.

 

 

مهاجر در گفتوگوی اختصاصی با نگاه هستی بیان کرد: نوع کشت گندم در کشور ما، در رده بهترین گندمهایی است که کشت میشود.

وی افزود: از آنجا که 3 میلیون و 600 هزار گندمکار در کشور مشغول به فعالیت هستند لذا ناگزیر هستیم با توجه به وسعت اراضی قابل کشت گندم، تمامی گندمها را از کشاورزان خریداری کنیم و زمینهای برای طرح خرید کیفی گندم نیست.

مهاجر ادامه داد: سعیمان بر این است که باکیفیتترین گندم را از کشاورزان خریداری کنیم.

وی با اشاره به طرح قراردادی گندم تصریح کرد: هیچ محصولی در کشور نباید بیش از نیاز، تولید شود. شرکت بازرگانی دولتی نیز مسئول تأمین امنیت غذایی کشور است و محصولات گندم، برنج و شکر را تأمین میکند.

مهاجر با تأکید بر لزوم افزایش میزان تولید محصولات در کشت قراردادی اظهار کرد: 250 هزار هکتار کشت قراردادی برای محصول گندم داریم و ماده اولیه شکر نیز 100 درصد کشت قراردادی است و به دنبال آن هستیم که در آینده میزان کشت قراردادی را در محصولات مختلف افزایش دهیم.