ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیر تولید کارخانه آرد خوشه افشان ارومیه:

تعامل و هماهنگی خط تولید و آزمایشگاه در کارخانه آرد خوشه افشان ارومیه

مدیر تولید کارخانه آرد خوشه افشان ارومیه گفت: از جمله وظایف مدیر تولید، عبارت است از طراحی و نظارت بر فرایند تولید، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید (بر اساس سفارش‌های دریافتی و حواله‌های صادره)، تعامل و هماهنگی با بخش مدیریت کارخانه، تعامل و هماهنگی با واحد کنترل کیفیت و نهایتاً هماهنگی با سرپرست بخش‌های مختلف تولید و بسته‌بندی.

 

مهندس شهیار در گفتوگو با نگاه هستی با اشاره به تعامل آزمایشگاه با خط تولید بیان کرد: هرگونه تعامل با مسئولین فنی که منجر به تولید آردی استاندارد مطابق با نیاز و خواستههای مشتری میگردد، از جمله وظایف حوزه مدیریت تولید محسوب میشود که از آن جمله میتوان به اختلاط گندمهای دریافتی با نسبتهای مناسب اشاره نمود. بدیهی است در فصول برداشت گندم که نظارت بیشتری را به لحاظ تفکیک انواع واریتههای گندمهای وارده میطلبد، مسئولیت یک مدیر تولید کارخانه آرد نیز دوچندان خواهد بود.

وی درباره چالشهای یک مدیر تولید اظهار کرد: کمبود نیروی کار متخصص و باتجربه مستقر در خطوط تولید، کمبود و کاهش روزافزون کیفیت قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز و افزایش سرسامآور قیمت برخی اقلام پرمصرف (مانند توری، غلتک و درایو الکتروموتورها)، محدودیت واردات تجهیزات کیفی و بهروز صنعت آردسازی و در نهایت مشکلات مربوط به تهیه و تأمین گندم مرغوب مورد نیاز در پروسه تولید، از عمده چالشهای یک مدیر تولید است.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران