ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو شوراي اقتصاد:

نمي‌دانم بر چه اساسي نرخ گندم تعيين شد؟!

عضو شوراي اقتصاد گفت: حق با کشاورزان است که با هزينه‌هاي گزاف و نهاده‌هايي که در شرايط فعلي در اختيارشان قرار مي‌گيرد و همچنين مشقتي که براي توليد گندم مي‌کشند، توقع دارند دستمزدشان افزايش يابد.

انارکي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: براي تعيين نرخ گندم، بايد اين نکته را مد نظر قرار دهيم که نرخ پايين گندم، قاچاق در آن سوي مرزهاي کشور را به دنبال دارد. وقتي قيمت پايين باشد، گندم به مصرف خوراک دام ميرسد.

وي افزود: من در شوراي اقتصاد، قيمت گندم را به دولت اعلام کردم اما نميدانم بر چه اساسي قيمت نهايي اعلام شد.

عضو شوراي اقتصاد با تأکيد بر اينکه تعيين نرخ گندم بايد با توجه به تورم در جامعه تعيين شود، اظهار کرد: وقتي نرخ مناسب نباشد، به طور طبيعي گندم کشت نميشود و کشاورزان به دنبال کشت محصولات ديگر ميروند بنابراين بايد در تعيين نرخ گندم، حساسيت بيشتري لحاظ شود.