ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تولید آنزیم‌های جدید POWERBake برای تولید نان‌هایی با برچسب غذایی سالم

به گزارش نگاه هستی و به نقل از میلر، کمپانی DuPont، تولید مجموعه آنزیم‌های DuPont POWERBake نوع 6000 و 7000 را اعلام کرده است.

 

 

این آنزیمها به نانواییها و تولیدکنندگان بهبوددهنده، راه حل خاص امولسیونسازی را ارائه میدهند که هم طعم و هم کیفیت نانهای سفید و رولها را حفظ کرده و در عین حال نیازهای مصرفکننده را برآورده میسازد. بدین ترتیب این آنزیمها میتوانند به داشتن برچسب غذایی سالم نیز منجر شوند. مانند بسیاری از صنایع دیگر که با مشتری نهایی در ارتباط مستقیم هستند، صنعت نانوایی نیز با چالشهایی روبهرو است که دلیل آن نیاز مصرفکننده به مصرف محصولاتی با برچسب غذایی سالم است. مجموعه آنزیم POWERBake  نوع 6000 و 7000 به مشتریان DuPont که تولیدیهای بهبوددهنده و نانواییها در اروپا هستند، کمک میکند تا بتوانند با برآورده کردن این نیاز مشتریان، سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند.

مجموعه جدید آنزیم POWERBake  به صورت ویژه فرمولبندی شده تا محصولی بهتر و با برچسب غذایی سالمتر تولید و در عین حال کیفیت محصول نیز حفظ شود. این آنزیمها به بهبود حجم (حدود 5 تا 15 درصد) میپردازند و نرمی محصول را (به اندازه 10 تا 25 درصد) بیشتر میکنند. در همین حال، POWERBake 7000 مدل اکسیداتیو DuPont است و به این منظور تولید شده که برای دستیابی به بهترین عملکرد در نانهای سفید، اطمینان به وجود آید.