ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آسیابان خوب، نانوای خوب

ثبات آرد، دليل اصلي کيفيت نان است

مدير نانوايي زرافشان گفت: بيش از يک دهه است که در اين نانوايي به توليد نان مي‌پردازيم و همه تلاش خودمان را براي توليد نان باکيفيت و به‌روز به کار گرفته‌ايم.

 

محمدي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: طرح آزادسازي يک امتياز خوب داشت و ما توانستيم از کارخانهاي که امتياز و کيفيت مطلوبي دارد، آرد مورد نياز را خريداري کنيم.

وي افزود: توليد نان بستگي به ماشينآلات و مواد اوليه باکيفيت دارد و در کنار آن سعي ميکنيم از کارگر فني و ماهر هم بهرهمند شويم.

محمدي با اشاره به کيفيت آرد تابان گفت: در اين چند سال از آرد تابان که کيفيت يکنواختي دارد، استفاده ميکنيم. براي نانوايان ثبات کيفيت آرد حرف اول را ميزند که متأسفانه در ايران استاندارد آرد رعايت نميشود اما کيفيت آرد تابان ثبات دارد و همين موضوع، دليلي است که ما مشتري دائم اين کارخانه باشيم.

اين نانوا با اشاره به نقش اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم اظهار کرد: آقاي کرمي در اين سالها بسيار زحمت کشيدند و خواستار آن هستيم که براي افزايش نرخ وارد عمل شوند چرا که قيمت مواد اوليه ما افزايش پيدا کرده است همچنين خواهش ما اين است که مشکل بيمه نانوايان را هم پيگيري کنند.