ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آسیابان خوب، نانوای خوب

با اشتياق نان توليد مي‌کنيم/ آرد خوشه طلايي، ماندگاري نان را افزايش مي‌دهد

فولاد صلحي، مدير نانوايي طلا در منطقه نازي‌آباد تهران است و از سال 1357 به عنوان نانوا در صنف نانوايان حجيم و نيمه‌حجيم فعاليت مي‌کند.

 

وي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: من با اشتياق و علاقه به توليد نان باکيفيت ميپردازم و هدفم جلب رضايت مشتريان است و خودم هم از نحوه توليد نانم راضي هستم و البته فرزندانم هم در کنارم به توليد مشغول بوده و ادامهدهنده راهم هستند.

صلحي با اشاره به کيفيت آرد واحدهاي نانوايي بيان کرد: در گذشته از اکثر کارخانهها آرد تهيه ميکرديم اما اکنون فقط از کارخانه خوشه طلايي آرد خريداري ميکنيم و از کيفيت آن راضي هستيم و خوشبختانه آرد اين کارخانه نيازي به مواد افزودني نداشته و از کيفيت قابل توجهي برخوردار است، نمکخوري و رطوبت آن کم است ضمن اينکه منجر به افزايش کيفيت و ماندگاري نان نيز ميشود.

وي ادامه داد: اگر گاهي کيفيت آرد نوسان داشته باشد، به سرعت به آن رسيدگي ميکنند و مشتريمداري را مد نظر دارند.

صلحي درباره تنوع توليد نان تصريح کرد: در حدود 10 تا 12 کيسه آرد را پخت ميکنيم که هم توليد داخلي نانوايي است و هم براي ساير نانواييها ارسال ميشود و مردم از بسياري از نقاط تهران به نانوايي ما ميآيند.

اين نانوا در پايان گفت: از نظر بيمه و ماليات در مضيقه هستيم و از اتحاديه ميخواهيم به اين مسأله رسيدگي کند.