ارسال به دوست  نسخه چاپي 

فرماندار شهرري:

با جديت بر واحدهاي نانوايي نظارت مي‌کنيم

فرماندار شهرري گفت: نظارت بر نانوايي‌ها در قالب گروه‌هايي انجام مي‌گيرد و تمام موارد نانواخانه را از نزديک رصد مي‌کنيم.

 

حسين توکلي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در جلساتي که به مناسبات گوناگون در صنعت، معدن و تجارت برگزار گرديده، تمام موارد مربوط به واحدهاي توليدي، بررسي شده است.

وي با اشاره به مشکلات واحدهاي توليدي اظهار کرد: يکي از مشکلاتي که بايد مورد توجه قرار گيرد، موضوع بيمه، برق، آب و گاز واحدهاي توليدي و از سوي ديگر معوقات بانکي اين واحدها است که مقرر شد براي هريک از آنها برنامهريزي شود.

توکلي در بخش بعدي گفتههاي خويش درباره موضوع نرخ نان در نانواييها تصريح کرد: موضوع نرخگذاري با توجه به سياستهايي است که از سوي دولت اتخاذ ميگردد و ما در شهرستان با جديت به دنبال پيگيري مشکلات نانواييها هستيم.

فرماندار شهرري در پايان گفت: نظارت بر حوزه نانواييها در شهرري جدي است و بازرسان ما چنانچه تخلفي ببينند، با آن با قاطعيت برخورد کرده و در غير اين صورت، از آن واحد نانوايي تقدير ميکنيم.