ارسال به دوست  نسخه چاپي 

شناسايي ترندهاي صنعت نانوايي

به گزارش نگاه هستي و به نقل از بيکرز ژورنال، Mintel در گزارش اخير خود در مورد ترندهاي غذا و نوشيدني، به پيش‌بيني وضعيت تمايلات غذايي مصرف‌کنندگان مي‌پردازد که در آن کل بخش غذا و تمايلات طعمي ‌مصرف‌کننده در حال پيشرفت و تغيير است. سلامت دستگاه گوارش، گياهخواري و ظاهر مناسب، در حال شکل دادن به بازارهاي نانوايي در کشورها و اقتصادهاي غربي هستند.

 

همانطور که وارد دهه 2020 ميشويم، Pierre DiGirolamo، مدير شناسايي فلزات صنعتي در Fortress Technology نظرات خود را در مورد چالشهاي ايمني غذايي اين ترندها براي صنعت نانوايي و اينکه چگونه ميتوانند بر آنها چيره شوند، بيان ميکند. فرقي نميکند محصولات بدون پالم يا محصولات تکنفره توليد کنيد، به عنوان توليدکننده محصولات نانوايي بايد بدانيد که سخت کار کردن ميتواند به شما کمک کند تا نيازهاي مصرفکنندگان را برآورده سازيد. علاوه بر تغيير در تمايلات طعمي، نگراني اصلي اپراتورها بايد هميشه و هميشه ايمني غذايي باشد. شناساييکنندههاي فلزات و سيستمهاي شناسايي براي پروسه توليد غذا ضروري هستند و بايد همگام با ترندهاي غذايي قدم بردارند تا بتوانند استانداردهاي ايمني را برآورده سازند.

 

افزايش تمايل به محصولات تکنفره

جمعيت جهان در حال تغيير به سوي استفاده از جايگزينهاي سنتي و قديمي است و اين تغيير در روش خورد و خوراک مردم نيز منعکس شده است. بر اساس آمار، تعداد خانوادههاي تکنفره رو به افزايش است و از 72/26 ميليون در سال 2000 به 48/36 ميليون نفر در سال 2019 رسيده است. اين تغييرات نشان ميدهد که تمايل به محصولات غذايي سالم و راحت براي مصرف، رو به افزايش است و باعث توسعه محصولات جديد تک نفره در صنعت محصولات نانوايي شده است که در سالهاي پيش شايد مصرف آنها کمتر شده بود. تکههاي کيک تکنفره فروششان بسيار بيشتر از کيکهاي کامل است و اين مساله در مورد شيرينيهاي تک نفره، کاپکيک و کوکيها نيز صادق است. همچنين قرصهاي کوچک نان که در قفسههاي فروشگاهها وجود دارد نيز فروش و طرفداران بسياري دارند زيرا مطابق سليقه خانوادههاي تکنفره هستند. با استفاده از محصولات مفيد براي دستگاه گوارش، خميرترش و سبزيها در خمير نان، فروش اين نانها رشد بيشتري مييابد.

بر اساس گفتههاي DiGirolamo براي اينکه به طور دقيق بتوان محصولات تکنفره را شناسايي کرده و در مورد عاري بودن از مواد غيربهداشتي در آن مطمئن شد، توليدکنندگان بايد از راهحلهاي شناسايي فلزات اطمينان يابند که نه تنها ميتوان از آنها در توليد انواع محصولات استفاده کرد بلکه ميتوان در انواع مختلف بستهبنديها نيز از آنها بهره برد.

DiGirolamo توضيح ميدهد: هر نوع محصولي، کيکها، شيرينيها، نانها و غيره، داراي ويژگيهاي مختلفي هستند بنابراين در دستگاههاي شناسايي فلزات، رفتار متفاوتي از خود نشان ميدهند. اگر هر محصول به صورت جداگانه بستهبندي شود، بستهبندي کلي ضخيمتر خواهد بود. شناساييکننده فلزات که ميتواند چندين فرکانس را به صورت همزمان اجرا کند، براي اين نوع محصولات ايدهآل خواهد بود زيرا به صورت دقيق ميتواند انواع محصولات را همزمان شناسايي کند. استفاده از پلاستيک در سالهاي اخير به دليل تاثيرات بد و آسيبي که براي محيط زيست دارد، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. بازيکنان اصلي در توليد محصولات نانوايي، محصولات نمونهاي هستند تا به اين نتيجه برسند که چگونه ميتوانند با اين موضوع مبارزه کرده و نيازهاي مصرفکنندگان را با توليد بستهبنديهاي دوستدار محيط زيست برآورده سازند. در سال گذشته Unilver مقدار بستهبنديهاي پلاستيکي توليدي خود را  کاهش داد و انتظار ميرود تا سال 2025 اين مقدار تا 14 درصد کاهش پيدا کند. علاوه بر اين، Bimbo Bakeries USA از سال 2025 به صورت 100 درصد از بستهبنديهاي قابل بازيافت استفاده ميکند.

توليدکنندگان در هنگام استفاده از مواد بدون پلاستيک بايد راههاي جديدي را براي حفظ محصولات نانوايي پيدا کنند. مصرفکنندگان نيز براي اطمينان از اينکه محصولي مناسب استفاده ميکنند، در تلاش براي مصرف محصولاتي هستند که يقين دارند از سيستم شناسايي فلزات برخوردار بوده و بستهبنديهايشان عاري از آلودگي است.

 

مشکلات روغنهاي پالم

صنعت غذا عمدتا از روغن پالم استفاده ميکند و اين محصول در بسياري از محصولات نانوايي مانند امولسيفايرها، مارگارين و شکلات وجود دارد اما پيشبيني ميشود که از دو سال آينده، مصرفکنندگان تمايل به استفاده از محصولات بدون پالم داشته باشند.

اما به هر شيوه، توليد محصولات با دستورالعمل جديد ميتواند مشکلاتي را براي توليدکننده و ماشينهاي شناسايي داشته باشد. مواد مورد استفاده براي توليد محصولات نانوايي و اسنکها و کوکيها، معمولا در ظرفي بزرگ ريخته شده و سپس به شکل مورد نظر درآورده ميشود. اگر آلودگيهايي از جمله وجود فلز در اين ظرفها روي دهد، ممکن است ريسک وجود اين آلودگيها در محصول باقي بماند.

 

آيندهاي روشن

همانطور که ترندهاي غذايي در حال تکامل يافتن هستند، توليدکنندگان ماشينهاي شناسايي به کار خود در صنعت توليد محصولات نانوايي ادامه ميدهند تا راهحلهايي گسترش يابد که ايمني غذايي را به درستي تامين کرده و آخرين مواد تشکيلدهنده و بستهبنديهايي را که مشتريان به آنها تمايل دارند، ارائه کنند.