ارسال به دوست  نسخه چاپي 

هيچ‌گاه مارکتينگ را متوقف نکنيد!/ راه‌هايي براي کمک به شما در زمان رکود اقتصادي

به گزارش نگاه هستي و به نقل از بيکرز ژورنال، زماني که مشاغل و تجارت‌ها با سختي مواجه مي‌شوند، اولين اقدامي که اغلب انجام مي‌دهند، توقف مارکتينگ است. بسياري از کارشناسان مارکتينگ، به شما مي‌گويند کم کردن هزينه‌هاي بازاريابي يا مارکتينگ، تصميمي ‌وحشتناک است. انجام اين کار باعث مي‌شود زماني که وضع اقتصادي بهبود مي‌يابد، برند شما کمتر بتواند رقابتي عمل کند.

 

بارها ثابت شده که متوقف کردن مارکتنيگ و همچنين تبليغات در زمان رکود، باعث ميشود ديرتر بتوانيد خود را بازيابي کنيد. بسياري از صاحبان نانواييها و کسب و کارها اين کار را انجام ميدهند. ترس از کم شدن درآمد باعث ميشود هزينههاي بازاريابي و مارکتينگشان را کاهش دهند، مخارج را کاهش داده و پروژههاي جديد را به تاخير بيندازند. اين يک واکنش نرمال است اما کارشناسان اين حوزه تاکيد دارند که مارکتينگ يا بازاريابي و همچنين بهبود وبسايت چيزهايي نيستند که در اين اوضاع آنها را متوقف کرده يا به عقب بيندازيد. بودجه مارکتينگ و تبليغات همانند قبض الکتريکي که پرداخت ميکنيد، داراي اهميت است. مواجهه با رکود اقتصادي، زمان آن نيست که تبليغات، آگهيها و بازاريابيتان را متوقف کنيد. در طول سالها مطالعه و تحقيق، اين نکته تاييد شده که بهترين استراتژي از نظر بازگشت سرمايه در طولانيمدت، اين است که يا به صورت مداوم هزينههاي مارکتينگتان را داشته باشيد يا اينکه آن را افزايش دهيد. نتيجه بحرانهاي اقتصادي قبلي نشان ميدهد که تجارتها و کارخانههاي توليد نان و حوزههاي مربوطه که به سرمايهگذاري در مارکتينگ پرداختهاند، شاهد رشد تجارتشان در زمان افزايش رقابت بودهاند در حالي که آنهايي که بودجه اين زمينه را قطع کردند، شاهد کاهش فروش بودهاند. شما بايد هميشه کار مارکتينگ و تبليغاتتان را حفظ کنيد زيرا پتانسيل به دست آوردن مشتريان جديد با اين کار وجود دارد و همچنين ميتوانيد مشتريان کنونيتان را حفظ کنيد.

در ادامه راههاي سادهاي براي مارکتينگ نانوايي و کارخانهتان در زمان رکود اقتصادي بيان ميکنيم.

 

ترويج يا تبليغات؟

شايد فکر کنيد اين دو کلمه يک معني و مفهوم دارند اما در واقع اين دو کلمه يکسان نيستند. تبليغات يک راه ارتباطي است براي اينکه تجارت نانواييتان، محصولتان يا خدماتتان را ارتقاء ببخشيد. به اينکه تبليغاتي در يک نشريه، تلويزيون يا راديو داشته باشيد فکر کنيد يا اينکه در وبسايتها بنر بزنيد. اما ترويج شامل همه فعاليتهاي بهخصوص و راههايي ميشود که براي اعلام يا ترفيع تجارتتان صورت ميپذيرد که براي مثال ميتوان اسپانسر شدن براي تيمها و ليگها، رقابتها و مسابقات، رويدادهاي تجاري، شبکههاي اجتماعي و غيره را نام برد. کمپينهايي که براي ترويج تشکيل ميشود، معمولا به اين منظور است که از شبکههاي اجتماعي استفاده کنيد تا پيامهايتان را بدون هيچ هزينه ديگري ارتقاء دهيد. کارهايي که براي ترويج و ترفيع انجام ميدهيد، معمولا هزينه زيادي همانند تبليغات ندارد و شايد بخواهيد فعاليتهاي روزانه را براي ترويج کارتان انجام دهيد. فراموش نکنيد که در خيريهها، اسپانسر شدن رويدادها و غيره شرکت کنيد زيرا راه بسيار خوبي براي ايجاد فضايي مثبت در مورد تجارت و نانواييتان ميشود.

کاري که بايد انجام دهيد اين است که هم تبليغات و هم ترويج و ترفيع را انجام دهيد و در نهايت در مورد برندتان اطلاعرساني کرده و فروشتان را افزايش دهيد. اگر ناگهان تصميم بگيريد همه اين فعاليتهاي بازاريابي را متوقف کنيد، براي شروع دوباره بايد از صفر آغاز کنيد. اگر مشتريانتان مدتها از شما خبري نداشته باشند، بايد دوبرابر بيشتر تلاش کنيد تا دوباره وفاداريشان را برگردانيد. اگر بخواهيم به شما توصيهاي کنيم، اين است که به جاي توقف ناگهاني تلاشهاي بازاريابيتان، آن را افزايش دهيد و مطمئن شويد در موقعيتي هستيد که با پايان رکود اقتصادي، همچنان ميتوانيد به کارتان ادامه دهيد. فراموش نکنيد افزايش هزينه براي بازاريابي و تبليغات، در سالهاي پيش رويتان به شما کمک ميکند. ما بر اين باور هستيم که بايد در رکود اقتصادي، تبليغات و بازاريابيتان را ادامه دهيد به خصوص اگر رقبايتان اين کار را نميکنند.

همه چيز را سريعا پيگيري و آناليز کنيد

اين مساله بسيار اهميت دارد که بودجه بازاريابيتان را عاقلانه خرج کنيد. بايد بدانيد که توان هزينه کردنتان چقدر است همچنين بايد براي خرج کردن استراتژي داشته باشيد، اينکه آن را کجا بايد خرج کنيد و ميخواهيد به چه چيزي دست يابيد. همچنين بسيار اهميت دارد که درک کنيد هر خريدي به اين بستگي دارد که درآمد مصرفکننده کفاف آن را بدهد و در مورد آيندهاش نيز مطمئن بوده و همچنين به شما اعتماد داشته باشد. شما قطعا بايد دادههاي POS خود را آناليز کنيد. چک کنيد که چه مواردي در منو وجود دارند که ميتوانيد به صورت موقت آن را حذف کنيد و مشتريان وفادارتان تمايل دارند چه محصولاتي را خريداري کنند. آيا در ميان محصولاتتان چيزي وجود دارد که رقبايتان ارائه نميکنند؟ آيا ميتوانيد به راههايي خلاقانه و خاص فکر کنيد که به مشتريانتان نيز کمک کند؟

 

روي مشتريان کنونيتان تمرکز کرده و به مشتريان جديد اهميت دهيد

بزرگترين دارايي برند نانوايي شما در زمان رکود اقتصادي، همين مشتريان کنونيتان هستند. استراتژيهاي بازاريابي شما بايد به گونهاي باشد که روي مشتريان ارزشمند و وفادارتان تمرکز کنيد. مشتريان راضي هميشه با انتقادهاي به جا و سازنده در شبکههاي اجتماعي به شما کمک ميکنند. اهميت روابط صادقانه با مشتريان را نميتوان ناديده گرفت. بايد بدانيد که مشتريانتان چه کساني هستند و چه چيزهايي از شما انتظار دارند. مشتريان به نانواييها و توليدکنندههايي که به تجربياتشان اهميت داده و از آنها استقبال ميکنند، بسيار وفادار خواهند بود.