ارسال به دوست  نسخه چاپي 

جباري، سرپرست اداره کل غله استان فارس:

مقام دوم خريد گندم کشور متعلق به استان فارس بود

خريد گندم سال 1399 فارس از نيمه دوم فروردين‌ماه از مناطق جنوبي استان فارس از شهرستان‌هاي مهر و لامرد شروع شد و با توجه به بارندگي‌هاي خوب زراعي که در منطقه صورت گرفته بود، پيش‌بيني مي‌شد خريد نسبت به سال قبل، از افزايش برخوردار باشد بنابراين اداره غله با اين رويکرد وارد عمليات خريد شد و متناسب با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته براي تجهيز مراکز اقدام نمود. ضمناً انتصاب عاملان ذي‌حساب و تشخيص و کارشناسان افت از نيمه دوم سال 98 برنامه‌ريزي، انتخاب و صدور احکام آن‌ها از سوي شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران انجام گرفته بود.

 

مهندس جباري، سرپرست غله استان فارس با ذکر مطلب فوق افزود: استان فارس يکي از استان‌‌هايي است که طول دوره خريد آن از نيمه دوم فروردين هر سال تا نيمه دوم شهريور، از مراکز گرمسير شروع و در مناطق سردسير شمال استان به پايان ميرسد. در سال 99 جمعاً بيش از  911 هزار و 533 تن گندم به ارزش 22 هزار و 997 ميليارد ريال از 48 هزار و 993 کشاورز با تعداد 227 روز کاري خريداري گرديده است که از اين مقدار گندم خريداري شده، 1639 تن گندم دوروم و مابقي از نوع گندم معمولي است. در خريد سال 99 از تمام امکانات پرسنلي و اداري مراکز ذخيرهسازي ملکي و بخش خصوصي استفاده شده که با حداقل هزينه ممکن، خريد عملياتي گردد. کل خريد در استان بر اساس تفکيک نوع و به شرح مراکز استيجاري 210 هزار تن، مراکز ملکي 65 هزار تن، کميسيون کارخانههاي آرد 214 هزار تن انجام گرفته است و مباشر 422 هزار تن خريد گندم داشته است.

وي ادامه داد: در مجموع 488 هزار تن به صورت خريد مستقيم در قالب مراکز استيجاري، ملکي و کميسيون از سوي اداره غله و 423 هزار تن از سوي مباشر انجام گرفته است. تعداد مراکز ملکي فعال 10 مرکز، تعداد مراکز استيجاري 35 مرکز، مراکز کميسيون کارخانهها 17 مرکز و 76 مراکز مباشر است و جمعاً 138 مرکز فعال، سال 99 امر خريد را انجام دادهاند. از مجموع گندمهاي خريداري شده سال 99 تا کنون 225 هزار تن به استانهاي اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، قم، کرمان و يزد حمل گرديده که از اين مقدار بيش از 80 هزار تن آن از طريق سيستم ريلي به قصد تهران حمل شده است.

 

  فارس مقام دوم خريد گندم کشور

مهندس جباري با بيان اينکه کيفيت و کميت خريد گندم سال 99 استان فارس در مقايسه با سال قبل از نظر کمي قريب به 40 درصد افزايش داشته است، اظهار کرد: با اين ميزان خريد، مقام دوم در کشور به استان فارس تعلق گرفته است و از نظر کيفي هم با توجه به بارندگيها و شرايط آب و هوايي خصوصاً در مناطق جنوبي استان، درصد پروتئين و گلوتن و کيفيت آن از رشد خوبي برخوردار بوده است.

وي در خصوص ظرفيت تأسيسات ذخيرهسازي استان فارس گفت: در استان فارس با توجه به توليد گندم در سنوات گذشته در حوزه ملکي 3 پروژه ذخيرهسازي از چندين سال قبل در دست اجرا بود که در سال 96 پروژه کازرون به دست آقاي سيف به بهرهبرداري رسيده بود و در سال 99 با مساعدت و همکاري حوزه معاونت فني شرکت بازرگاني دولتي ايران و دستور اکيد مديرعامل محترم، پروژه ساخت سيلوي اقليد هم در مردادماه به دست ايشان افتتاح شده و مورد بهرهبرداري قرار گرفت. ظرفيت اين سيلو 30 هزار تن است که در کنار انبار مکانيزه اقليد تأسيس گرديده و توان ذخيرهسازي در شمال استان را 30 درصد افزايش داده است.

مهندس جباري به فعاليت واحدهاي آردسازي مدرن در اين استان اشاره نمود و بيان کرد: در استان فارس 17 واحد آردسازي وجود دارد که از ظرفيت اسمي توليد يک ميليون و 248 هزار تن آرد برخوردارند اما در حال حاضر با 48 درصد از ظرفيت اسمي مشغول به کار هستند. سهميه اختصاصي آرد استان از آرد يارانهاي نوع يک 29 هزار و 500 تن و نوع دو 11 هزار و 800 تن است که در مجموع 41 هزار و 300 تن آرد معادل 48 هزار و 539 تن گندم ميشود که کارخانههاي استان توليد ميکنند.

وي در خصوص وضعيت توليد نان در واحدهاي صنعتي گفت: در حال حاضر در استان فارس 3637 واحد نانوايي در قالب 2524 نانوايي آرد يارانهاي نوع يک و 1113 واحد نانوايي آرد يارانهاي نوع دو مشغول به فعاليت هستند. مصرف سرانه آرد يارانهاي نوع يک استان 9/5 کيلوگرم و يارانهاي نوع دو 1/2کيلوگرم و در مجموع 8 کيلوگرم است. خوشبختانه در استان فارس تمامي نانواييهاي سنگکي از نوع دو و تمام نانواييهاي لواش که بيش از 65 درصد نانواييهاي استان را تشکيل ميدهند، از آرد يارانهاي نوع يک استفاده ميکنند.

جباري به فروش آرد استان فارس در استانهاي همجوار اشاره نمود و تصريح کرد: کارخانههاي آرد استان در حال حاضر براي تأمين آرد نوع دو يارانهاي استانهاي همجوار از جمله کهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، کرمان و هرمزگان اقدام مينمايند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: اميد است پروژه ذخيرهسازي 40 هزار تني شهرستان داراب هم با مساعدتهاي دکتر سيف، معاون محترم وزير و مديرعامل شرکت مادرتخصصي بازرگاني ايران به اتمام رسيده و به زودي بهرهبرداري از آن صورت گيرد.