ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تذکرات کميسيون بهداشت به دولت و ستاد مقابله با کرونا

تشديد نظارت سختگيرانه بر رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در واحدهاي صنفي

عضو کميسيون بهداشت مجلس گفت: تمامي واحدهاي صنفي بايد پروتکل‌هاي بهداشتي را رعايت کنند اما متذکر مي‌شوم که در اين ميان، واحدهاي نانوايي بايد در رأس رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي قرار بگيرند.

 

همايون ساميح نجفآبادي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در نانواييها تجمع زياد شکل ميگيرد و در برخي واحدها شرايط براي رعايت فاصلهگذاري اجتماعي وجود ندارد.

وي افزود: بسياري از موارد بهداشتي در شرايط کرونا از سوي مردم و اصناف رعايت نميشود که مشکلات بسياري را ايجاد کرده است.

ساميح با تأکيد بر اينکه بهداشت نانوايي در شرايط کرونا بايد رعايت شود، اظهار کرد: در بسياري از نانواييها مردم فاصلهگذاري و پروتکلها را رعايت نميکنند و اين در حالي است که رعايت اصول بهداشتي در واحدهاي نانوايي بسيار ضروري است.

اين نماينده مجلس با اشاره به تذکرات کميسيون بهداشت مجلس به دولت گفت: به دولت و ستاد مقابله با کرونا تذکرات بسياري داده‌‌ايم تا پروتکلهاي بهداشتي در واحدهاي صنفي رعايت شود و با متخلفان برخورد شديدي داشته باشند.